Ako zaregistrovať trvalý pobyt v Rakúsku?

Pokiaľ sa chystáte žiť v Rakúsku dlhšie ako 3 mesiace, tak budete musieť zaregistrovať svoj trvalý pobyt v krajine.

Pokiaľ sa chystáte žiť v Rakúsku dlhšie, budete si musieť vybrať medzi „Hauptwohnsitz“ (trvalý pobyt) alebo „Nebenwohnsitz“ (prechodný pobyt). V tomto článku sa dozviete o Hauptwohnsitz.

Kto môže žiť trvalo v Rakúsku?

Žiť v Rakúsku po dobu dlhšiu ako 3 mesiace môžu tí občania EÚ, ktorí pracujú (ako zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby), alebo môžu dokázať svoju finančnú samostatnosť alebo študujú.


Inými slovami, môžete trvalo prežívať v Rakúsku, pokiaľ nezaťažujete sociálny systém a nepríchádzate do krajiny “za príspevkami”. Samozrejme, v živote nastávajú rôzne situácie, avšak účelom vášho presťahovania sa do Rakúska musí byť samostatný, nezávislý život.

Rodinní príslušníci pracujúcej alebo finančne nezávislej osoby získavajú automaticky právo na pobyt v Rakúsku.

Registračný certifikát v Rakúsku

Pokiaľ sa chystáte žiť v Rakúsku po dlhšiu dobu, tak sa budete musieť zaregistrovať a získať certifikát Anmeldebescheinigung. Toto musíte spraviť počas 4 mesiacov po príchode do krajiny.

Zaregistrovať sa môžete v miestnej správe (Bezirkshauptmannschaft), u guvernéra (Landeshauptmann) alebo na miestnom úrade (Magistrat).

Pokiaľ sa zaregistrujete vo Viedni, tak v oddelení EWR – Zentrum der MA 35 v 12-om okruhu (adresa – Arndtstraße 65-67), môžete vybaviť certifikát za jeden deň.

Aké dokumenty si musíte vziať so sebou?

Budete potrebovať pas a potvrdenie o svojej finančnej nezávislosti. Napríklad, výplatnú pásku od zamestnávateľa, daňové identifikačné číslo samostatne zárobkovo činnej osoby, výpis z banky, potvrdenie zo vzdelávacej inštitúcie a poistenie.

Za spracovanie dokumentov je potrebné zaplatiť poplatok vo výške 15 eur.

Registrácia adresy pobytu v Rakúsku

Okrem toho, podľa rakúskych zákonov, každý obyvateľ musí zaregistrovať svoje miesto pobytu (adresu) a oznámiť o zmenách v adrese.

Zaregistrovať miesto pobytu musíte počas 3 dní po tom, ako máte v Rakúsku trvalú adresu – napríklad ste si prenajali byt. Toto sa robí na týchto miestach: Magistrat alebo Gemeindeamt.

Pokiaľ máte v prenájme byt (a tak to aj najčastejšie je), tak musíte najskôr vyplniť formulár, dať ho podpísať majiteľovi svojho bytu, a potom ho podať na Magistrat. Vytlačený a vyplnený formulár je najlepšie mať pri sebe už vtedy, keď podpisujete nájomnú zmluvu.

Tento certifikát sa volá Meldebestätigung a vydáva sa zadarmo.

Nezabudnite, že pri presťahovaní sa z jednej adresy na inú, musíte zaregistrovať každú novú adresu bydliska!

Po piatich rokoch nepretržitého pobytu v Rakúsku získavajú občania iných krajín EÚ právo trvalého pobytu. O tom sa viac dočítate v ďalšom článku.

Formulár žiadosti o registráciu si môžete stiahnuť TU a formulár Meldebestätigung, na registrovanie adresy v Rakúsku nájdete TU.


Foto: pixelchecker

 

Ahoj!

Čítaj nás na Facebooku!

Powered by WordPress Popup