Rakúsko sa rozhodlo ísť proti Európe a zbaviť sa utečencov

Viedeň urobila rad zmien v zákonoch o prijatí a deportácii migrantov, ktoré prinútia mnohých migrantov odísť z Rakúska a zamerať sa na Nemecko.


Nedávno boli v Rakúsku navrhnuté na prerokovanie a následne prijaté zmeny v migračných zákonoch krajiny.

V pozmeňovacích návrhoch boli položky na okamžitú deportáciu migrantov, pokiaľ ich správanie ohrozuje bezpečnosť krajiny a jej občanov.

Okrem toho teraz platí v Rakúsku ohraničený čas na povolenie na pobyt pre utečencov – nie dlhšie ako tri roky. Po vypršaní tejto lehoty migranta pošlú späť do svojej vlasti. V krajine bude zavedený “dočasný azyl” a migranti, ktorí prišli do Rakúska od 15. novembra 2015 roku budú mať azyl len na tri roky. Ak sa situácia v ich domovine zmení, stratia azyl – status utečenca sa zruší a migrant bude musieť opustiť Rakúsko.

Medzi zmenami v zákonoch schváleným národnou radou sú aj ďalšie dôležité zmeny, ktoré komplikujú podmienky pre zlúčenie rodiny a ohraničujú financovanie migračných programov.

Podľa názoru odborníkov tieto opatrenia rakúskych úradov môžu zbaviť krajinu arabských utečencov, ktorí sa zamerajú na susedné Nemecko. Odborníci sa domnievajú, že príklad Rakúska budú čoskoro nasledovať aj ďalšie členské krajiny EÚ, čo spôsobí tvrdú ranu migračnej politike Angely Merkel.

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun negatívne ocenil rozhodnutie rakúskych orgánov a označil ho za “priame porušenie ľudských práv, odsudzujúce nešťastných utečencov na smrť”.

Pred tým, ako rakúsky kancelár Werner Faymann rezignoval povedal, že nechce vidieť svoju krajinu ako rukojemníka problému s migrantmi.

Rakúsky minister vnútra Wolfgang Sobotka povedal, že Rakúsko nemalo inú možnosť a nemôže niesť bremeno s utečencami za celý svet.

Rakúsko môže vyhlásiť “núdzový stav”, pokiaľ bude v krajine vysoký počet utečencov a nebude možné zabezpečiť “verejný poriadok a ochranu bezpečnosti krajiny”.


Foto: Michael Gubi

Ahoj!

Čítaj nás na Facebooku!

Powered by WordPress Popup