Ako funguje vo Veľkej Británii parlament?

Parlament je najvyšší zákonodarný orgán Veľkej Británie, ktorý je zložený z dvoch komôr – Snemovňe lordov a Dolnej snemone.


Má dve komory: Snemovňu lordov a Dolnú snemovňa. Funkčné obdobie parlamentu je 5 rokov.

Snemovňa lordov sa skladá z lordov duchovných (Lords spiritual) a z lordov svetských (Lords temporal). Do prvej skupiny patria biskupi z Canterbury a Yorku a 24 biskupov anglickej cirkvi. Do druhej skupiny patria dediční lordi a doživotní lordi, ktorí vykonávajú predovšetkým súdne funkcie. Zasadania v snemovne lordov sa prakticky nikdy nezúčastnia všetci pretože spolu ich je okolo 1 200. Snemovni lordov predsedá lord kancelár a v britskom parlamentnom systéme tvorí krajne konzervatívny prvok.

Dolná snemovňa je tvorená 650 poslancami zvolenými vo všeobecných voľbách, pričom viac ako 500 poslancov zastupuje Anglicko, viac ako 50 Škótsko, do 40 Wales a Severné Írsko okolo 10 poslancov. Jej hlavnou úlohou je prejednávať a schvaľovať zákony regulujúce život v krajine, vytvárať zákonodárne predpoklady fungovania štátu.
Vláda je veľmi početná. Má viac ako 100 členov: štátnych tajomníkov, ministrov, parlamentných tajomníkov a podtajomníkov. Všetci sú menovaní kráľovnou na návrh britského premiéra alebo premiérky.

Väčšina členov vlády je zložená poslancami Dolnej snemovne.

Z veľkej časti vládne právomoci vykonáva britska premiérka Theresa May a vládny kabinet tvorený 20-25 najskúsenejšími ministrami. O zložení kabinetu rozhoduje ministerský predseda.

Premiérka – predsedkyňa vlády je súčasne vrchným správcom štátnych financií a hlavou štátneho aparátu. Informuje kráľovnú o zámeroch vlády a dohliada na činnosť jednotlivých ministrov.

 

Ahoj!

Čítaj nás na Facebooku!

Powered by WordPress Popup