Koľko peňazí míňajú rodičia detí – školákov v Rakúsku

Rakúski rodičia míňajú v priemere na jedno dieťa – školáka 1300 eur ročne. O tom sa hovorí v štúdii nákladov vzdelávania, v rámci ktorej boli zistené skúsenosti 1294 respondentov – rodín z rôznych častí Rakúska.


Zatiaľ čo vzdelávanie na základnej škole stojí v priemere 522 euro ročne, tak náklady na školákov vyšších tried rastú až do 1300 eur ročne.

Za čo musia platiť rodičia školákov v Rakúsku?

Každá šiesta rodina platí príspevky do kategórie “rôzne”: tieto peniaze sú použité napríklad na skrinky na zámok (ktoré poskytujú súkromné spoločnosti, a za nich je treba platiť), za kópie vzdelávacích materiálov, za mlieko v školách.

ďalšou významnou položkou výdavkov sú viacdenné školské aktivity, lyžiarske kurzy, týždeň športu alebo cesta za praxou v cudzom jazyku.

Na toto míňajú rodičia v priemere 293 eur ročne na deti mladších tried a 478 eur ročne za deti vo vyšších ročníkoch. To vedie k diskriminácii detí zo sociálne slabších rodín, nakoľko ich rodičia si nemôžu dovoliť im zaplatiť výlety a športové podujatia. VV každej triede je minimálne jedno také dieťa. Vo Viedni pripadajú dokonca až dve takéto deti na každú triedu. Jedná sa o deti z rodín s príjmom nižším ako 2000 eur mesačne.

V štúdii sa tiež hovorí o dodatočných nákladoch rodičov školákov, ktoré nie sú priamo spojené so školou. Napríklad, súkromná škola v Rakúsku stojí v priemere 2093 eur ročne za dieťa, súkromné hodiny a doučovanie 835 eur ročne.

Okrem toho musia rodičia školákov kúpiť dieťaťu počítačovú techniku (počítať, tlačiareň) v priemere na sumu 714 eur.

Odkaz na štúdiu nájdete TU.

Ahoj!

Čítaj nás na Facebooku!

Powered by WordPress Popup