Výplatná páska: V akých prípadoch vám môže v Británii zamestnávateľ zraziť zo mzdy odvody

V akých prípadoch vám môže zamestnávateľ stiahnuť odvody zo mzdy, v akej výške vám môže strhnúť z platu škodu, ktorú spôsobíte spoločnosti napríklad schodkom v pokladni, a v akých prípadoch vám môžu odvody znížiť váš plat pod úroveň minimálnej mzdy.

Váš zamestnávateľ je oprávnený vykonávať zrážky zo mzdy a stiahnuť vám odvody z platu len v niektorých prípadoch:

– pokiaľ to vyžaduje alebo povoľuje zákon, napríklad národné zdravotné poistenie, daň z príjmu alebo splátka študentských pôžičiek;
– pokiaľ ste na daný odvod dali písomný súhlas;
– pokiaľ vaša zmluva hovorí, že môže;
– pokiaľ ste nepracovali z dôvodu účasti na štrajku alebo protestnej akcii;
– pokiaľ ste predtým dostali zálohu alebo preplatené výdavky;
– pokiaľ je to súdny príkaz.

Odvody nemôžu znížiť váš plat pod úroveň minimálnej mzdy (National Minimum Wage), dokonca ani v prípade, že s tým súhlasíte, s výnimkou prípadov, že odvody sú určené na:

– daň alebo zdravotné poistenie (National Insurance);
– náhradu niečoho čo ste spôsobili a vaša zmluva hovorí, že ste za to zodpovedný (napríklad schodok v pokladni, pokiaľ pracujete v obchode);
– splatenie úveru alebo zálohy mzdy;
– splatenie náhodného preplatku zo mzdy;
– nákup akcií alebo podielu v podniku;
– ubytovanie poskytnuté zamestnávateľom;
– vaše vlastné použitie finančných prostriedkov, napríklad príspevky do dôchodkového systému.

Pokiaľ pracujete v maloobchode alebo reštaurácii
Váš zamestnávateľ vám nemôže stiahnuť viac ako 10% z vašej hrubej mzdy na pokrytie vami spôsobenej finančnej škody.

Napríklad, pokiaľ chýba v kase £ 50 a váš zamestnávateľ ich chce odpočítať z vašich príjmov a zarábate £ 250 v hrubom, zamestnávateľ vám môže stiahnuť zo mzdy len 10%, a teda £ 25.
Pokiaľ dáte výpoveď, môžu stiahnuť celú sumu z vášho posledného platu.

Viac o odvodoch zo mzdy na výplatnej páske sa dočítate na gov.uk.


Foto: George Grinsted

Ahoj!

Čítaj nás na Facebooku!

Powered by WordPress Popup