Kto môže získať príspevok Sure Start Maternity Grant za narodenie dieťaťa?

Sure Start Maternity Grant je jednorázový príspevok, ktorý sa vypláca za narodenie prvého dieťaťa rodičom, ktorí už poberajú sociálne príspevky. Na dnešný deň je výška tohto príspevku 500 libier.


Príspevok sa vypláca za prvé dieťa alebo za prvé dvojičky / trojičky atď., dokonca aj keď už máte deti. Pričom za dvojičky sa dá dostať 500 libier, a za trojičky 1000 libier.

Sure Start sa vypláca rodinám s nízkymi príjmami ktoré už poberajú príspevky alebo daňové úľavy.
Príspevok nepodlieha zdaneniu. Tento príspevok by mal byť použitý na nákup prvých detských vecí.

Kto môže získať Sure Start Maternity Grant?

Rodina, v ktorej aspoň jeden z rodičov poberá jeden z týchto príspevkov: Income Support / Income-based Jobseeker’s Allowance / Income-related Employment and Support Allowance / Pension Credit / Working tax Credit v prípade invalidity / Child Tax Credit.

Poberať príspevky je potrebné v čase podania žiadosti. Pričom podávať dokumenty môžete od 11 týždňov pred očakávaným dátumom pôrodu až do 3 mesiacov po narodení dieťaťa.

Ako sa dá vybaviť Sure Start Maternity Grant?

Pokiaľ chcete požiadať o príspevok, musíte vyplniť špeciálny formulár a odniesť ho do svojho Jobcentre Plus, alebo ho poslať na adresu Freepost DWP SSMG. Viac nemusíte na obálke nič písať.
Žiadosť musí byť podpísaná lekárom alebo pôrodnou asistentkou.

Formulár si môžete stiahnuť TU.

Ahoj!

Čítaj nás na Facebooku!

Powered by WordPress Popup