Brexit: Škótsko má v pláne zostať na spoločnom trhu s EÚ alebo odísť z Veľkej Británie

Dnes, 20. decembra, prvá ministerka Škótska Nicola Sturgeon oznámi o plánoch severnej krajiny o samostatnej dohode Škótska a Európskej únie, aby bola naďalej na spoločnom trhu s EÚ.


Nicola Sturgeon je presvedčená, že členstvo Škótska v Európskom hospodárskom priestore (European economic area) môže zmierniť dopady Brexitu a zároveň zabezpečiť krajine prístup k spoločnému trhu s EÚ.

Škótsko dúfa v uzatvorenie podobnej dohody, ako má EÚ s Nórskom. Nórsko nie je členom EÚ, avšak má prístup k spoločnému trhu, za čo platí príspevky do rozpočtu Únie. Okrem toho sa Nórsko pridržiava väčšiny európskych zákonov.

Nicola Sturgeon má v pláne oznámiť detaily plánu Brexitu, ktorý sa volá Miesto Škótske miesto v Európe avšak poznamenala, že pokiaľ nebudú návrhy Škótska prijaté britskou vládou v Londýne, Škótsko usporiada druhé referendum o odtrhnutí sa od Veľkej Británie.

Podľa slov Sturgeon je pre Škótsko veľmi dôležité byť naďalej súčasťou spoločného trhu s EÚ, pretože sa očakáva, že úplný odchod z Európskej únie bude pre ekonomiky krajiny do roku 2030 ranou v hodnote jednej miliardy libier.
Okrem toho, Škótsko stratí 80 000 pracovných miest, a ročné príjmy klesnú na osobu o 2 000 libier.

Avšak podĺa názoru niektorých odborníkov nemôže sedieť Škótsko na dvoch stoličkách a byť súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru a zároveň Veľkej Británie.


Foto: First Minister of Scotland

Ahoj!

Čítaj nás na Facebooku!

Powered by WordPress Popup