Britská vláda nie je jednotná v otázke nízko kvalifikovaných prisťahovalcov po Brexite

Vláda nemôže nájsť riešenie v otázke budúcnosti prisťahovalcov, ktorí budú chcieť prísť do Veľkej Británie za nízko kvalifikovanou prácou po Brexite.


Niektorí ministri vyzývajú Theresu May, aby mohli naďalej do krajiny prichádzsť desiatky tisíc prisťahovalcov, ktorí by pracovali v oblastiach s nízkymi mzdami, pretože po Brexite nebude možné tieto pracovné miesta zaplniť Britmi.

Pracovníci ministerstva vnútra vedú neoficiálne rokovania s inými ministerstvami o možnostiach pre pracovníkov pracujúcich na nízko kvaifikovaných miestach – prisťahovalcov v oblastiach sociálnej starostlivosti, obsluhy, a ďalších.

Oficiálne sa však vláda drží pozície, že po Brexite nebude voľný pohyb v rámci EÚ možný a imigrácia sa zníži z niekoľkých stoviek tisíc na niekoľko desiatok tisíc prisťahovalcov ročne.

Toto rozhodnutie však môže spôsobiť ekonomike krajiny značné škody.

Ministri nie sú jednotní s oficiálnym postojom vlády o tom, že by mali do krajiny prichádzať len vysoko kvalifikovaní prisťahovalci, a tvrdia, že je potrebné dodržať podiel medzi vysoko kvalifikovanými odborníkmi a pracovníkmi s nízkou kvalifikáciou.

Na druhej strane, ľudia hlasujúci v referende boli za zníženie úrovne pracovníkov pracujúcich na pozíciách s nízkou kvalifikáciou, čo má podľa ich názoru negatívny dopad na verejný sektor a rast miest.

Poľnohospodári sú veľmi znepokojení obmedzením imigrácie, pretože každý rok prichádza do odvetvia pracovať na 2 – 3 mesiace okolo 80-tisíc prisťahovalcov ročne.


Foto: Olly Farrell

Ahoj!

Čítaj nás na Facebooku!

Powered by WordPress Popup