Diskriminácia v práci: Môžu vás v Británii prepustiť zo zamestnania, pretože nehovoríte po poľsky?

Nečestní zamestnávatelia sa dajú nájsť v každej krajine, a výnimkou nie je ani Británia. Vysoký počet cudzincov, ktorí nepoznajú miestne zákony, uľahčujú zamestnávateľom správať sa nekorektne a nespravodlivo.


Británia je veľká krajina s vysokým počtom prisťahovalcov z Indie, Poľska, Pakistanu, a ďalších krajín.

Pozrime sa na jeden modelový prípad, na ktorom sa pozrieme na to, prečo vás v Británii nemôžu prepustiť zo zamestnania pre to, že nehovoríte po poľsky.

Anna si našla prácu v obchode ako predajný poradca – sales consultant.

Pri pohovore, ktorý sa konal v anglickom jazyku, jej zamestnávateľ nepovedal o žiadnych špeciálnych pracovných podmienkach.

V prvý pracovný deň Anna zistila, že stretnutia a schôdze s vedúcim – superviserom sa konajú výhradne v poľskom jazyku, ktorému Anna nerozumie.
Po mnohých prosbách a žiadostiach, aby hovorili po anglicky bola Anna z práce prepustená.

Zákon však hovorí, že manažér postupoval nelegitímne, a došlo tu k porušeniu zákona.
V prípade, že je pre manažéra ľahšie a pohodlnejšie viesť stretnutia v svojom rodnom jazyku, ostatným zamestnancom musí byť aj tak objasnená informácia v anglickom jazyku.
Zamestnanec nesmie byť v nevýhode v porovnaní s ostatnými, pretože v takom prípade dochádza k diskriminácii.

V prípade diskriminácie môže nečestný zamestnávateľ čeliť najvyšším poplatkom vo výške 250 libier a 950 libier.

Avšak v pracovných právnych sporoch nehrá vždy hlavnú úlohu finančná otázka, ale aj morálna.

Viac o diskriminácii v práci sa dočítate na gov.uk.


Foto: Ben Sutherland

Ahoj!

Čítaj nás na Facebooku!

Powered by WordPress Popup