Elektronická forma podania žiadosti na získanie trvalého pobytu v Británii pre občanov EÚ

Home Office testuje online systém na podávanie žiadostí

Prednedávnom zaviedlo ministerstvo vnútra Veľkej Británie novú online službu pre občanov Európskej únie, vďaka ktorej môžu získať cez internet registračný certifikát EEA(QP) a trvalý pobyt EEA(PR). Táto služba je dostupná online len pre občanov EÚ, avšak nie pre členov ich rodín.


Okrem toho bola zavedená pre občanov EÚ možnosť neposielať pri podaní žiadostí o registračný certifikát EEA(QP) a trvalý pobyt EEA(PR) v Home Office originálny pas. Teraz tieto služby poskytujú miestne úrady a zastupiteľstvá alebo splnomocnené centrá, ktoré odošlú kópiu pasu ministerstvu vnútra.

Právo na trvalý pobyt v Británii získavajú občania EÚ až po 5 rokoch a toto právo potvrdzuje váš zákonný nárok trvalo sa zdržiavať v Británii bez toho, aby ste museli splniť ďalšie podmienky.

V súčasnosti Home Office testuje online systém na podávanie žiadostí pre rodinných príslušníkov občanov EÚ krajín.

Od 19. decembra 2016 bola prijatá pilotná verzia systému pre podávanie žiadostí pre členov rodín občanov EÚ (EEA Family members), ktorí podávajú žiadosti spolu so svojimi vyživovateľmi – občanmi EÚ.

Tento pilotný online systém, ktorý umožňí urýchliť proces podávania a posudzovania žiadostí, sa testuje s cieľom zlepšenia postupu pred jeho oficiálnym spustením.

Online žiadosť o registračný certifikát môžete podať TU a žiadosť o trvalý pobyt môžete podať TU.


Foto: George Olcott

 

Ahoj!

Čítaj nás na Facebooku!

Powered by WordPress Popup