Kde ste v Británii chránení voči diskriminácii, a aké sú vaše práva?

Je protizákonné diskriminovať niekoho na základe veku, sexuálnej orientácie, rodinného stavu, tehotenstva, invalidity, pôvodu (vrátane farby pokožky, národnosti, etnického alebo národnostného pôvodu), pohlavia.


Všetky vyššie uvedené body sú podľa britských zákonov voči diskriminácii chránené a mali by byť ochránené na nasledujúcich miestach alebo situáciách:
-v práci
-v školstve
-ako spotrebiteľa
-pri používaní verejných služieb
-pri kúpe alebo prenájme nehnuteľnosti
-pri udelení členstva alebo návštevy súkromného klubu alebo združenia.

Zo zákona ste chránení voči diskriminácii podľa Equality Act 2010.

Pred diskrimináciu ste tiež chránení, pokiaľ:

-Ste spojení s niekým, kto má jednu z vlastností, ktoré sú ochránené voči diskriminácií, napríklad člen rodiny alebo priateľ.

-Sťažovali ste sa na diskrimináciu alebo podporujete niekoho, kto sa zákonne sťažoval proti diskriminácii.

Viac informácii o diskriminácii a vašich právach nájdete TU.


Foto: Tim Welbourn

 

Ahoj!

Čítaj nás na Facebooku!

Powered by WordPress Popup