Rasová segregácia v Británii dosiahla alarmujúcu úroveň

V Británii bola uverejnená správa o segregácii a sociálnej izolácii, ktorá bola vypracovaná na podnet vlády Davida Camerona ako súčasť programu vlády boja proti extrémizmu. V dokumente sú preskúmané otázky integrácie rôznych menšín do britskej spoločnosti.


Správa bola vypracovaná špeciálnou komisiou a prišla k celkom neuspokojivým výsledkom – segregácia v britskej spoločnosti dosiahla alarmujúcu úroveň, čo vedie k rastu nerovnosti v mnohých oblastiach krajiny.

Situácia žien nie je ani zďaleka ideálna. V mnohých spoločenstvách sú pozbavené základných ľudských práv a štátne organizácie až príliš často ignorujú pochybné alebo škodlivé náboženské praktiky, pretože sa boja obvinení z rasizmu.

Podľa slov Louise Casey, ktorá bola na čele komisie, ktorá vypracovala správu, si až 89% Britov myslí, že žije v integrovanej spoločnosti, avšak v krajine sú oblasti, kde sa ľudia stretávajú s obmedzeniami pri získavaní vzdelania a práce.

Hoci sú v správe kritizované rôzne náboženstvá, hlavný dôraz bol kladený na postavenie žien v niektorých moslimských komunitách, kde ženy ani nehovoria po anglicky a nevychádzajú z domu.

V správe bolo uverejnených niekoľko odporúčaní na zlepšenie súčasnej situácie:
– program projektov s cieľom integrácie do spoločnosti, napríklad počítačové alebo športové kurzy pre deti;
-školy by mali podporovať britské hodnoty a posilňovať integráciu, toleranciu;
-noví prisťahovalci by mali prisahať, že sa chcú integrovať do britskej spoločnosti;
-miestne rady by mali zistiť, či ich bytová politika napomáha alebo bráni integrácii;
-vypracovanie nového textu prísahy pre štátnych úradníkov, ktorý by ich zaväzoval k výkonu povolania s toleranciou voči ľuďom s inou vierou;
-navrhuje sa prehodnotenie zoznamu práv a povinností pre prisťahovalcov, ktorí prídu do Británie;
-zlepšenie financovania už existujúcich kurzov anglického jazyka pre dospelých a ocenenie ich účinnosti;
-vláda a miestne rady by mali spolupracovať v politike boja proti segregácii.


Foto: Chris Beckett

Ahoj!

Čítaj nás na Facebooku!

Powered by WordPress Popup