Úrady v Británii budú môcť zabaviť autá ľudí, ktorí vytvárajú nelegálne skládky

Mestské rady v Anglicku a Walese vyhlásili pred Vianocami vojnu osobám, ktoré nelegálne vyhadzujú smeti.


Podľa nových pravidiel budú mať úrady právo na konfiškáciu a zničenie vozidiel automobilov ľudí, ktoré vyhadzujú nelegálne smeti.

Upratovanie nelegálnych skládok v Anglicku a Walese stojí každý rok úrady okolo 50 miliónov libier.

Len v rokoch 2014-2015 zaznamenali úrady okolo 900 000 prípadov nelegálnych skládok, a tento údaj je o 6% vyšší ako v predchádzajúcom roku.

Podľa pravidiel, ktoré nadobudli platnosť v máji tohto roka, pokiaľ zamestnanec úradov prichytí na mieste osobu,ktorá vytvára nelegálnu skládku, môže mu uložiť pokutu až do výšky 400 libier.

Pokuty hrozia aj za vyhadzovanie zničeného nábytku, starých bytových spotrebičov, matracov a ďalších odpadkov na miestach, ktoré nie sú na to určené.

Podľa slov zástupcov miestnych samospráv je nevyhnutné vytvoriť rýchly a efektívnejší právny systém, pri ktorom budú za závažné prípady vytvárania nelegálnych skládok vyššie pokuty.

Počas posledných 13 rokov odpad na uliciach v Anglicku neubúdal, a Anglicko je podľa úrovne odpadov najzašpinenejšou krajinou v porovnaní s väčšinou krajín Európy A Severnej Ameriky.

O nelegálnej skládke môžete nahlásiť TU.


Foto: Rodney Sanches

 

Ahoj!

Čítaj nás na Facebooku!

Powered by WordPress Popup