Jazda so slovenským autom vo Veľkej Británii

Obyvatelia Veľkej Británie nemajú právo na používanie motorových vozidiel na britských cestách, ktoré nie sú zaregistrované v krajine. Avšak aj tu existuje niekoľko výnimiek.

Sú výnimky, kedy môže rezident Veľkej Británie používať automobil na britských cestách:

– v prípade, že pracuje v inej členskej krajine Európskej únie a používa auto spoločnosti zaregistrované v EÚ krajine v Británii len dočasne;

– v prípade, že je auto zaregistrované v EÚ v prenájme britským rezidentom a je používané v Británii len dočasne.

V akých ďalších prípadoch môžu obyvatelia Británie šoférovať auto na iných ŠPZ-kách úplne legálne:

– pokiaľ nie je auto vaše a registrovaný majiteľ nie je britským rezidentom a sedí v aute pri vás (v takom prípade sa považuje za vodiča);

– pokiaľ auto patrí alebo je zaregistrované spoločnosťou so sídlom v EÚ, a vy pre túto spoločnosť pracujete.

– pokiaľ je auto prenajaté v inej krajine, napríklad z Francúzska

Zvyčajne môžu používať britskí nerezidenti vozidlo s inými ako britskými poznávacími značkami, pokiaľ:

– sú vo Veľkej Británii na návšteve a nemjú v pláne tu žiť;

– používajú vozidlo maximálne 6 mesiacov počas 12 mesačného obdobia;

– vozidlo je zaregistrované v inej krajine EÚ a má zaplatené cestnú daň a poistenie.

Pokiaľ vás zastaví polícia s autom na slovenských značkách

Pokiaľ vás vo Veľkej Británii zastaví polícia s autom na slovenských alebo českých značkách, musíte im preukázať, že môžete vozidlo používať v Británii bez zaregistrovania a zaplatenia dane.

Môžete byť vyzvaný, aby ste dokázali dôkaz dĺžky vášho pobytu v Británii, napríklad lístkom z trajektu. Okrem toho môžete predložiť dôkaz o tom, že vozidlo je oslobodené od colných poplatkov.

Pokiaľ ste rezident Veľkej Británie, aj pokiaľ ste sa práve presťahovali do krajiny s cieľom žiť a pracovať, nemôžete šoférovať automobil s inými poznávacími značkami ako britskými.

V prípade, že vás zastavia policajti a budú si myslieť, že ste rezident, pretože máte napríklad britský preukaz alebo iné doklady vydané v Británii, môže vám byť vozidlo zabavené a následne zničené, pokiaľ nepreukážete, že nie ste britský rezident, alebo pracujete vo viac ako jednej krajine EÚ a trávite viac ako 6 mesiacov z roka mimo Spojeného kráľovstva.

Podrobné informácie nájdete na gov.uk.

Pridajte svoj komentár!

Ahoj!

Čítaj nás na Facebooku!

Powered by WordPress Popup