Theresa May odmietla zrušiť nulové kontrakty

Konzervatívci označili nulové pracovné zmluvy nie ako sociálne zlo, ktoré odoberá pracovníkom dôveru v zajtrajšom dni, ale ako nevyhnutný atribút ekonomiky slobodného zárobku.


Theresa May odmietla podporiť iniciatívu Labouristickej strany o zákaze nulových zmlúv vo Veľkej Británii so slovami, že zrušenie tohto druhu zamestnania prinesie viac škôd, ako osohu.

Vyhlásenie bolo urobené po uverejnení správy labouristua Matthew Taylora “O princípoch spravodlivej práce”.

Taylorova správa požaduje ďalšiu ochranu pracovníkov pred svojvôľou vedenia spoločností vo forme vytvárania nečestných a flexibilných podmienok len pre zamestnávateľa, a tiež väčšie záruky splnenia ochrany zdavia na pracovných miestach.
Dokument navrhuje zákonodarne určenie novej kategórie pracovníkov “podriadení dodávatelia”, ktorí by boli prechodom medzi pracovníkmi na plný úväzok a samostatne zárobkovo činnými osobami, ktoré si sami riadia svoj čas.

Avšak konzervatívci považujú nulové kontrakty za dôležitú súčasť ekonomiky slobodného zárobku, pri ktorej má každý občan možnosť ponúknuť svoje vedomosti a zručnosti na voľnom trhu bez obmedzenia sa jedným zamestnávateľom.

Theresa May odmietla hovoriť o zakázaní nulových zmlúv vo Veľkej Británii a mohla len sľúbiť, že komisie pre pracovné spory budú pozorne sliediť za tým, aby zamestnávatelia, ponúkajúci nulové kontrakty, neumožňovali vykorisťovanie pracovníkov.

Pridajte svoj komentár!

Ahoj!

Čítaj nás na Facebooku!

Powered by WordPress Popup