Britov nútia stále viac recyklovať svoje odpady

Miestne úrady čoraz častejšie rozhodujú o vývoze odpadov len raz za tri týždne. Týmto krokom však ohrozujú zdravie obyvateľov, a tiež životné prostredie.


Podľa informácii z britských médii sa už 18 mestských rád rozhodlo pre zber odpadu v trojtýždňových cykloch, okrem toho je v niektorých mestách zber odpadu len raz za mesiac.

Táto novinka pobúrila viac ako 2.6 milióna Britov, ktorých sa zmeny dotkli. Teraz čelia obyvatelia preplneným kontajnerom, ktoré sú veľmi lákavé pre muchy, hlodavce a líšky.

Miestne úrady však tvrdia, že týmto spôsobom sa snažia povzbudiť Britov k tomu, aby recyklovali časť odpadov samostatne – pálili ich alebo vyvážali.

Okrem toho sa miestne orgány odvolávajú na požiadavku Európskej únie, podľa ktorej by mala Británia k roku 2020 spracovať viac ako polovicu svojho vyprodukovaného odpadu. V súčasnosti je tento ukazovateľ na úrovni 430.

Úrady vysvetľujú tento krok tiež tým, že finančné problémy v tomto odvetví sú naďalej veľmi začné a počet obyvateľov neustále rastie, zatiaľ čo finančné prostriedky sú naďalej na rovnakej úrovni.

Odborníci tvrdia, že menej častý zber odpadu, kedy smeti stoja na jednom mieste v blízkosti domov viac ako dva týždne sú obrovským rizikom pre zdravie a životné prostredie.

Pridajte svoj komentár!

 

Ahoj!

Čítaj nás na Facebooku!

Powered by WordPress Popup