Môžu landlordi odmietnuť prenajať dom ľuďom s housing benefit?

Môžu prenajímatelia a realitné kancelárie legálne uvádzať v svojich inzerátoch o prenájme, že nechcú žiadnych poberateľov príspevkov na bývanie?


Ľudia sa niekedy ocitnú v takej životnej situácii, že poberajú vo Veľkej Británii príspevok na bývanie (housing benefit).

Určite sa vám stalo, že keď ste si hľadali bývanie, tak sa majitelia domov pýtali na to, či poberáte príspevok na bývanie, alebo dokonca odmietli prenajať bývanie, pokiaľ sa ukázalo, že potenciálny nájomník poberá tieto dávky.

V inzerátoch môžete niekedy nájsť “no DSS tenants” alebo len “no DSS”, čo znamená, že prenajímateľ nechce dať nehnuteľnosť do rúk poberateľovi sociálnych dávok na bývanie.

Skratka “no DSS” doslovne znamená “No Department for Social Security”, pričom Department for Social Security už bolo dávno zrušené a nahradilo ho ministerstvo práce a dôchodkov “Department of Work and Pensions” avšak výraz “no DSS” sa používa aj naďalej.

Jedná sa o diskrimináciu?

Aj napriek tomu, že sa môže zdať, že sa jedná o diskrimináciu, v súčasnosti neexistujú žiadne zákony ani predpisy, ktoré by zabránili prenajímateľom, aby v inzerátoch uvádzali “žiadny poberatelia dávok (no benefit claimants)”.

Súčasné zákony bránia diskriminácii na základe rasy, pohlavia alebo zdravotného postihnutia.

Avšak v zákonoch nie je špecifikovaná diskriminácia na základe príjmov.

Pokiaľ sa dá preukázať, že súkromný prenajímateľ priamo alebo nepriamo diskriminuje osoby na základe rasy, pohlavia alebo zdravotného postihnutia, môže sa dostať vec až na súd na základe príslušného zákona.


Foto: aldisley

Pridajte svoj komentár!

 

Ahoj!

Čítaj nás na Facebooku!

Powered by WordPress Popup