Theresa May nezaručuje 48-hodinový pracovný týždeň po Brexite

Podľa súčasných pravidiel, ktoré boli prijaté v roku 2003, je v Európskej únii stanovený limit na dĺžku pracovného týždňa pre pracujúcich ľudí.


Maximálna dĺžka pracovného týždňa je dnes 48 hodín a zamestnanci môžu pracovať viac len pokiaľ si to sami želajú, avšak zamestnávateľ ich k tomu nemôže nútiť.

Britská premiérka Theresa May odmietla zaručiť Európskej únii, že bude toto ohraničenie na 48 hodín dodržané aj po odchode krajiny z únie.

Theresa May poznamenala, že inovácie budú zakotvené v britskej legislatíve ešte predtým, ako Spojené kráľovstvo opustí Európsku úniu.

Táto správa vyvolala rozhorčenie u mnohých ministrov, nakoľko tieto kľúčové otázky rokovacieho procesu sú aktívne diskutované vo vnútri samotnej vlády.

Väčšina ministrov trvá na maximálnom zachovaní európskych pravidiel ekonomiky pre občanov aj po odchode z únie.
To platí aj pre obmedzenie pracovného týždňa pre Britov, ktoré by chceli zachovať na úrovni maximálne 48 hodín, ako je tomu v celej EÚ.
Výnimky, pri ktorých môžu pracovať zamestnanci viac, musia byť z iniciatívy samotného zamestnanca. Okrem toho sa norma maximálneho počtu hodín vzťahuje aj na dočasných zamestnancov od ich prvého pracovného dňa.
Ministri vyzvali Theresu May, aby zaručila toto pravidlo pre občanov, a tiež upustila od “tvrdej pozície” vo vzťahu k rokovaciemu procesu s EÚ.

Okrem toho je naďalej otvorená otázka ohľadom poľnohospodárskej politiky, a tiež rybolovu počas dvoch rokov po Brexite.
Premiérka May trvá na odchode z colnej únie EÚ a jednotného trhu, avšak nekonkretizuje, aký smer rozvoja týchto odvetví bude prijatý po Brexite, a tiež akými pravidlami sa budú riadiť.
Ministri poznamenali, že pokiaľ nezíska poľnohospodárske odvetvie vládnu podporu pri odchode z európskej zóny, spôsobí to značnú škodu celému hospodárstvu.


Foto: Number 10

Pridajte svoj komentár!

 

Ahoj!

Čítaj nás na Facebooku!

Powered by WordPress Popup