Urazený zamestnanec dostal kompenzáciu 19-tisíc libier

Môže dostať zamestnanec prepustený z práce odškodné? Súd rozhodol, že s pracovníkom nemožno zaobchádzať nespravodlivo kvôli jeho slabej výkonnosti práce alebo rase.


Tento postup je veľmi ťažké dodržovať, obzvlášť pokiaľ sa pracovník neustále sťažuje.

V jednom z takýchto prípadov zamestnanec afro-karibskej etnickej príslušnosti podával niekoľko sťažností, vrátane sťažností na urážky a narážky na jeho rasu a pracovnú výkonnosť.

Spoločnosť umiestnila na pracovisku niekoľko motivačných plagátov, pričom poukázala na to, že zamestnanci môžu na seba donášať. Na jednom z takýchto plagátov stálo:
“Jedno zhnité jablko nemôže pokaziť celú misku.”
Prepustený zamestnanec uviedol, že jeden z jeho kolegov použil tento slogan tak, že nahradil slovo “zhnité” slovom “čierne”. Okrem toho sa bývalý zamestnanec sťažoval na to, že ho prezývali rôznymi prezývkami spojenými s farbou pleti.

Okrem toho trpel pracovník syndrómom “podráždého čreva”, kvôli čomu nebol schopný plne pracovať a musel chodiť často na toaletu.
Podľa jeho slov “trpel” kvôli svojmu zdravotnému stavu šikanovaniu. Tribunál zistil, že pracovník musel zavolať šéfovi vždy pred tým, ako išiel na záchod. Pre všetkých pracovníkov to bola bežnou praxou, že chcel ich šéf vedieť, kde sa nachádzajú, avšak voči danému zamestnancovi bolo toto pravidlo obzvlášť prísne. Podľa jeho slov bol podrobený zbytočným kontrolám a podozreniam, ktoré znižovali jeho dôstojnosť.

Zamestnávateľ uviedol, že na zamestnanca postupovali neustále sťažnosti a bolo veľmi ťažké ho kontrolovať.

Nakoniec bol zamestnanec prepustený z práce kvôli jeho absencií. Súd uznal prepustenie zo zamestnania za spravodlivé, avšak rozhodol, že pracovník trpel na pracovnom mieste urážkami na základe jeho rasy a pracovnej neschopnosti.
Súd rozhodol, že mu musí byť vyplatená kompenzácia vo výške 19-tisíc libier.

Dokonca aj pokiaľ má zamestnávateľ ťažkosti pri kontrole zamestnanca, neospravedlňuje to jeho zlý postoj k nemu.

Pridajte svoj komentár!

 

Ahoj!

Čítaj nás na Facebooku!

Powered by WordPress Popup