Budú sa platiť po Brexite DPH vopred?

V prípade prijatia nového postupu zdanenia medzinárodného obchodu, bude musieť viac ako 130-tisíc britských spoločností platiť daň z pridanej hodnoty na všetky dovážané tovary z Európskej únie.


Doposiaľ mohli privážať britské importné spoločnosti tovary z EÚ bez cla a zaplatiť daň až po tom, ako predali výrobky na území Spojeného kráľovstva. Tento postup uľahčoval podnikateľom daňové zaťaženie.

Nový návrh zákona vyvolal kritiku u predstaviteľov veľkých spoločností.

Predsedkyňa finančného výboru britského parlamentu Nicky Morgan požiadala od britského daňového úradu správu o negatívnom vplyve nových opatrení na podnikanie.
HMRC zatiaľ sľubuje zavedenie nového systému, ktorý by umožňoval odložiť platbu DPH, avšak v takom prípade bude potrebné ďalšie financovanie daňového úradu zo štátneho rozpočtu.

Mnohí poslanci britského parlamentu sú presvedčení, že jediný spôsob, ako sa vyhnúť daňovému zaťaženiu je zachovanie Spojeného kráľovstva v colnej únii alebo pokus o udržanie krajiny v zóne európskeho zdaňovania formou rokovaní.

Pridajte svoj komentár!

Ahoj!

Čítaj nás na Facebooku!

Powered by WordPress Popup