Musí hľadať zamestnávateľ pri prepúšťaní “dobrovoľníkov”?

Pri znižovaní stavov sa môže stať, že zamestnávateľ sa u zamestnancov opýta, či nie sú dobrovoľníci, ktorí chcú v práci skončiť a môže im dať výpoveď.


V prípade znižovania stavov nemá zamestnávateľ zákonom stanovenú žiadnu podmienku, aby hľadal dobrovoľníkov na prepustenie, avšak takáto povinnosť môže vzniknúť v dvoch prípadoch:

1. Pokiaľ je takáto podmienka priamo uvedené v zmluve
Zamestnávateľ musí hľadať “dobrovoľníkov” na prepúšťanie, ktorí môžu dobrovoľne opustiť svoje pracovné miesto.
2. Pokiaľ je takýto postup predpokladanou podmienkou zmluvy a zaužívanou praktikou
Pokiaľ nie je takýto postup zakotvený v zmluve, avšak predpokladá sa, že sa jedná o zvyčajný postup zamestnávateľa. V takomto prípade sa musí zamestnávateľ tohto postupu pridržiavať.

V jednom zo súdnych prípadov zamestnávateľ oznámil zamestnancom o plánoch na dobrovoľné prepúšťanie.
Podmienky prepustenia z práce boli pre “dobrovoľníkov” výhodnejšie, ako pri nútenom vyhadzove. Postup bol dostupný len určitým skupinám zamestnancov.
Neskôr bolo jednej z týchto zamestnaneckých skupín oznámené, že už pre nich nebude tento postup viac platiť a o niekoľko mesiacov boli v tejto skupine prepustení zamestnanci.
Bývalí pracovníci sa obrátili na súd a mohli dokázať, že zamestnávateľ svojimi krokmi porušil podmienky pracovnej zmluvy. Súd uznal, že prvotný systém ponúknutý zamestnávateľom dobrovoľného prepúšťania bol dohodnutý a samotná skutočnosť, že zamestnávateľ nesplnil tieto zvyčajné kroky sú porušením zmluvy.

Pokiaľ sa prepúšťajú zamestnanci a máte pocit, že boli porušené zákony, mali by ste sa obrátiť na právnych odborníkov.


Foto: Boss Woman darkday

Pridajte svoj komentár!

 

Ahoj!

Čítaj nás na Facebooku!

Powered by WordPress Popup