Vláda ohraničí aktivity súkromných parkovacích spoločností

Súkromné parkoviská budú mať zakázané zhromažďovať informácie o majiteľoch vozidiel, a tiež ich pokutovať.
Takým spôsobom má vláda v pláne bojovať proti “nečestným prevádzkovateľom”.


Dnes vypisujú tieto spoločnosti 13-krát viac pokút za parkovanie ako pred desiatimi rokmi. Okrem toho stále viac vodičov žiada o radu Citizen Advice Bureau a v roku 2017 ich bolo okolo 10-tisíc. Hovorí to o tom, že stále väčší počet vodičov nerozumie parkovacím pravidlám a systému vyberania sankcií.

Vláda vyjadrila svoju podporu návrhu zákona, namiereného na zlepšenie noriem a kvality obsluhy zákazníkov parkovacích spoločností. Politici sú za “spravodlivé, jasné a konzistentné” riadenie parkovacieho procesu, ktorému musí každý vodič dopravného prostriedku rozumieť.

Už v tento piatok, 2. februára sa bude v poslaneckej snemovni posudzovať návrh zákona, dotýkajúci sa pravidiel štandardov parkovísk (code of pracice), a tiež regulovania činnosti “nečestných prevádzkovateľov”.
Vzhľadom na vládnu podporu je veľmi pravdepodobné, že tento zákon bude schválený.

Súkromné parkovacie spoločnosti, ktoré nebudú dodržiavať pravidlá, a tiež štandardy stanovené zákonom, nezískajú od DVLA prístup k vodičom a nebudú im môcť teda poslať pokutu. V budúcnosti to bude viesť k ukončeniu ich činnosti.

Taktiež bude vodičom ponúknutý jednoduchší spôsob, ako sa voči pokute odvolať v prípade, že majú pocit, že bola vypísaná neoprávnene.
Takým spôsobom bude proces práce parkovísk, odvolania sa voči pokutám jasne štandardizovaný a pochopiteľný pre každého majiteľa vozidla.

Pridajte svoj komentár!

Ahoj!

Čítaj nás na Facebooku!

Powered by WordPress Popup