Čo je to overbooking a aké práva má cestujúci, ktorého miesto predali

Mnohé letecké spoločnosti na svete predávajú viac leteniek, ako je v lietadle miest. Prečo tak spoločnosti robia a aké sú vaše práva, pokiaľ dostanete “Čierneho Petra” práve vy?


Letecké spoločnosti používajú praktiku overbookingu, pri ktorej predávajú letenky na miesta, ktoré na palube lietadla nie sú. Jedná sa o bežnú vec, ktorá je povolená pravidlami v množstve krajín a prepravcovia tak robia z niekoľkých dôvodov.

1. Letenky sa predávajú za drahšie ceny a pasažieri majú možnosť zmeniť si dátum odletu v prípade potreby. Výsledkom je, že letecká spoločnosť nemusí stihnúť predať voľné miesto, a kvôli flexibilnej letenke bude musieť vrátiť cestujúcemu celú sumu alebo časť zaplatenej sumy letenky.

Avšak v prípade, že cestujúci na len nepríde, jeho letenka nepodlieha vráteniu peňazí a letecká spoločnosť na ňom zarobí, pretože miesto predali niekomu inému. Znamená to, že to isté miesto bolo predané dvakrát.

2. Niektorí cestujúci prichádzajú na letisko načas, odovzdajú svoju batožinu, a potom sa “stratia” v obchodoch, kaviarniach, či baroch a k odletovej bráne neprídu. Práve preto môžeme na letiskách často počuť oznámenia, kedy zamestnanci leteckej spoločnosti “hľadajú” svojich pasažierov a vyzývajú ich, aby sa okamžite dostavili k odletovej bráne.

3. Kvôli technickým problémom alebo ťažkostiam s lietadlom môže letecká spoločnosť na let nasadiť menšie lietadlo, ako bolo predtým plánované. V dôsledku takejto situácie môže byť kapacita preťažená a nie všetci cestujúci môžu odletieť.

Čo sa deje v prípade overbookingu?

V prípade, že letecká spoločnosť predala viac leteniek ako je miest v lietadle a všetci cestujúci sú pripravení odletieť, pre prepravcu je mnohokrát jednoduchšie presunúť pasažiera z ekonomickej triedy do business triedy, kde môžu byť voľné miesta, ako ich nevpustiť na palubu.
To je často dôvodom, prečo niektorí cestujúci letia v prvej triede aj keď si kúpili len tu nižšiu.

V prípade, že nie sú miesta v žiadnej z tried, predstavitelia leteckej spoločnosti zvyčajne hľadajú dobrovoľníkov, ktorí súhlasia s tým, že daným letom neodletia. Ak sa dobrovoľníci nenájdu, letecká spoločnosť môže rozhodnúť podľa svojho vlastného uváženia.

Aké práva majú cestujúci, ktorí sa stanú “Čiernymi Petrami” pri overbookingu?

V Európskej únii platia všade rovnaké pravidlá, a pokiaľ cestujúcemu odmietnu let, musia sa letecké spoločnosti riadiť nariadeniami EÚ 261/2004.

Cestujúci akejkoľvek leteckej spoločnosti lietajúcej v EÚ, ktorá nepustí pasažiera na palubu z dôvodu, že nemá na palube miesto, má právo na kompenzáciu vo výške

– 250 EUR pri letoch do 1500 km

– 400 EUR pre lety v rozmedzí 1500 až 3500 km

– 600 EUR pre lety nad 3500 km

Letecká spoločnosť má právo znížiť kompenzáciu o 50% v prípade, pokiaľ ponúkne “Čiernemu Petrovi” náhradnú dopravnú cestu na miesto určenia inými letmi, ktorých čas príletu nepresahuje plánovaný čas:

– 2 hodiny pri letoch do 1500 km

– 3 hodiny pre lety v rozmedzí 1500 až 3500 km

– 4 hodiny pre lety presahujúce 3500 km

Okrem vyplatenia náhrady je letecká spoločnosť povinná zaregistrovať letenku na iný deň alebo vrátiť plnú cenu letenky. V prípade, pokiaľ sa cestujúci rozhodne letieť neskôr, aerolinka je povinná poskytnúť mu nápoje a jedlo, rovnako aj hotel v prípade dlhého čakania na ďalší let.

Dôležité!

Pokiaľ sa pasažier neprispôsobí danému rozhodnutiu prepravcu, bude vykázaný z paluby lietadla a príde o právo na akékoľvek vyrovnanie.

Pridajte svoj komentár!

Ahoj!

Čítaj nás na Facebooku!

Powered by WordPress Popup

Ahoj!

Naše správy nájdeš aj na Facebooku!

Powered by WordPress Popup