Musíte sa v práci podrobiť kontrole na alkohol?

V Británii nie je zo zákona zakázaný alkohol na pracovisku. Môže zamestnávateľ skontrolovať, či je jeho pracovník “pod parou” a za akých podmienok tak môže spraviť?


Na základe zákonného dôvodu môže zamestnávateľ skontrolovať zamestnancov na alkohol a drogy, pričom musí splniť niekoľko podmienok.

Čo musí splniť zamestnávateľ, pokiaľ chce kontrolovať pracovníkov?

1. Zamestnanci musia vedieť o tom, že môžu byť kontrolovaní;
2. Testovanie musí byť prevedené osobou, ktorá má špeciálnu kvalifikáciu;
3. Osoba, ktorá hovorí o výsledkoch kontroly, musí mať tiež príslušné znalosti.

Súdny prípad

V jednom súdnom prípade pracoval žalobca u výrobcu a distribútora alkoholických nápojov.
Jedným z pravidiel politiky zamestnávateľa v rámci zabezpečenie zdravia a bezpečnosti bolo prevedenie námatkových kontrol pracovníkov na užívanie alkoholu a drog. Kontroly boli uskutočnené v tých prípadoch, kedy uznal zamestnávateľ za vhodné.

Pracovník, o ktorom sa hovorí, trpel depresiami, o čom zamestnávateľ vedel. V spojitosti s tým užíval špeciálne lieky a raz zaspal na pracovnom mieste, čo následne vysvetlil účinkami liekov. Zamestnávateľ ho požiadal o testovanie na prítomnosť alkoholu, čo však pracovník odmietol. Odmietol aj pri druhej prosbe, po čom bol zo zamestnania prepustený.

Následne podal pracovník vec na súd s tým, že bol nespravodlivo prepustený z práce. Súd sa postavil na stranu žalobcu. Zamestnávateľ priznal, že pracovník nepredstavoval žiadnu hrozbu pre zdravie a bezpečnosť a pracovník vysvetlil, prečo na pracovnom mieste zaspal a poskytol lekárske správy.
Pri odmietnutí zamestnanca na vykonanie kontroly zamestnávateľ nezobral túto skutočnosť do úvahy a odignoroval poskytnuté lekárske správy.

Zamestnávateľ musí mať veľmi dobré dôvody na testovanie zamestnancov, ktorí nezabezpečujú zodpovedné funkcie spojené so zabezpečením bezpečnosti. V každom prípade, pokiaľ nechce byť zamestnanec testovaný, môže sa obrátiť na právnika.

Pripomenieme, že v Spojenom kráľovstve nie je zákonom zakázaný alkohol na pracovisku. Zákon necháva v tomto voľné ruky zamestnávateľom, pričom im odporúča, že užívanie alkoholu môže znižovať kvalitu práce. Zákaz alkoholu na pracovisku majú len vodiči, pred alebo počas jazdy; pred použitím strojov, elektronických zariadení alebo rebríkov; pred prácou na pracovisku, kedy bude práca nepriaznivo ovplyvnená alkoholom.

Viac informácii o alkohole na pracovisku nájdete TU na vládnej stránke gov.uk.

Pridajte svoj komentár!

Ahoj!

Čítaj nás na Facebooku!

Powered by WordPress Popup