Straty z ohraničenia migrácie budú vyššie ako zisky z obchodu s USA

Únik informácii z vládnej správy pomohol odhaliť skutočnú bilanciu ziskov a strát z ohraničenia imigrácie z krajín Európskej únie.


Ekonomické škody z ohraničenia prisťahovalcov z krajín Európskej únie úplne eliminujú potenciálne výhody obchodnej dohody so Spojenými štátmi po odchode colnej únie, hovorí sa v dôvernej správe ministerstva pre Brexit, ktorá sa dostala do rúk novinárov. Z dokumentu vyplýva, že z ekonomického hľadiska nie sú pre tvrdý Brexit žiadne výhodné scenáre, a Veľká Británia utrpí odchodom z EÚ v každom prípade či už vo väčšej alebo menšej miere.

Dokonca aj pri tom najliberálnejšom scenári ohraničenia úrovne prisťahovalectva sa ekonomická škoda vyrovná tempu hospodárskeho rastu v rozsahu 0.2%, očakávanom od uzatvorenia obchodnej dohody so Spojenými štátmi.

Medzitým bijú na poplach britskí poľnohospodári, ktorí hovoria, že strata pracovných zdrojov z Európskej únie ohrozuje potravinovú bezpečnosť Veľkej Británie. Ohraničenia proti prisťahovalcom z EÚ, ktorí prichádzajú do kráľovstva za prácou ešte nenadobudli platnosť, avšak ľudia majú obavy už dnes.
Cudzinci, ktorí pracovali mnohé roky na poliach, odišli domov a nových robotníkov nieje odkiaľ zobrať, a v prípade zavedenia kvót odídu aj tí, ktorí zatiaľ ešte zostali v anglických dedinkách. Počas tejto jesene zhnila na poliach niekoľko tonová úroda v hodnote desiatok tisíc libier z dôvodu, že do Británie prišlo o desať percent menej pracovníkov z EÚ.

Farmy vo Veľkej Británii sú kriticky závislé od zahraničnej pracovnej sily najmä z východnej Európy, kvôli ťažkej sezónnej povahe práce, nízkym mzdám a malej nezamestnanosti v Británii. Dnes až 95% ľudí pracujúcich na britských poliach a farmách pochádza z východnej Európy, pričom len 0.6% je domácich Britov.

Pokles záujmu o Britániu zo strany Poliakov a Litovcov spôsobil najmä oslabenie kurzu libry voči euru a zavedenie migračných kvót voči prisťahovalcom zmení nedostatok pracujúcich rúk na farmách na skutočnú katastrofu.

Pridajte svoj komentár!

Ahoj!

Čítaj nás na Facebooku!

Powered by WordPress Popup