Víza len pre tých občanov EÚ, ktorí sú ochotní pracovať “do zodratia”

Po odchode Británie z únie má vláda v úmysle výrazne znížiť počet nízko kvalifikovaných pracovníkov z Európskej únie. Súčasne bude prioritou vydávanie víz a pracovných povolení len tým európskym občanom, ktorí sú pripravení pracovať nadčas (antisocial hours).


V správe thinktanku Policy Exchange sa hovorí o tom, že “Británia sa musí ohraničiť od nízko kvalifikovanej pracovnej sily”. Tiež navrhuje organizácia zaviesť pre nekvalifikovaných pracovníkov z EÚ prichádzajúcich do Británie dočasné pracovné povolenia na dva roky. Títo občania budú musieť prejsť kontrolou odtlačkov prstov a mať biometrické ID karty, okrem toho im plánujú úrady obmedziť prístup k príspevkom na bývanie a daňovým úľavám.

Pre vysoko kvalifikovaných pracovníkov z krajín EÚ bude platiť systém “light touch”, s pracovným povolením po dobu piatich rokov.

Autor správy David Goodhart poznamenal, že nakoľko nízko kvalifikovaní prisťahovalci z EÚ sa nachádzajú ďaleko od rodiny pre to, aby zarobili peniaze, nič im nebráni v práci nadčas alebo pracovať počas svojho pobytu v krajine v noci.

Návrh na osobité “antisocial hours visa” alebo “night-time only visa systém” bol okamžite kritizovaný Joint Council pre otázky blaha imigrantov. Rada poznamenala, že to “vytvorí v Británii samostatné spoločenstvo pracujúcej triedy a môže sa stať deštruktívnou silou pre krajinu ako celok”.

V dokumente Policy Exchange sú tiež ponúknuté tri varianty víz.
Уouth mobility visa – pre prisťahovalcov z EÚ a takých krajín ako je Australia a Nový Zéland od 18-tch do 30-tich rokov, povolenie sa bude vydávať na dva roky.
Seasonal migrant workers’ scheme – víza pre sezónnych pracovníkov, ktorí pracujú v poľnohospodárstve.
Intra-company transfers – pre pracovníkov veľkých korporácii alebo spoločností z EÚ, pracovníci ktorých môžu dočasne pracovať v Británii (podľa odhadov je takýchto pracovníkov v priemere 60-tisíc).

Takýmto spôsobom sa plánuje znížiť závislosť hlavných britských odvetví od nízko kvalifikovanej pracovnej sily z EÚ.
Existujú tiež návrhy na vytvorenie osobitého poradenského výboru, ktorý bude zbierať údaje o zamestnanosti prisťahovalcov v každom odvetví ekonomiky a simulovať spoločnosti investovať viac prostriedkov do tréningov a školení britských občanov, a ponúkať im vyšší plat.

Policy Exchange je najväčší a najvplyvnejší pravicový Thinktank v Británii, pričom jeho reportéri často vplývajú na vládnu politiku v krajine.

Celú správu Davida Goodharta z Policy Exchange nájdete TU a TU nájdete jej krátke zhrnutie.

Pridajte svoj komentár!

 

Ahoj!

Čítaj nás na Facebooku!

Powered by WordPress Popup