Čo je to cestovný preukaz a ako sa dá vybaviť?

Pokiaľ ste prišli o váš občiansky preukaz, či pas v zahraničí, môžete požiadať slovenské veľvyslanectvo o vydanie náhradného cestovného dokumentu, akým je cestovný preukaz.


Na zastupiteľskom úrade ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky v zahraničí môžete získať náhradný cestovný doklad, ktorý slúži ako cestovný doklad na jednotlivú cestu s územnou a časovou platnosťou obmedzenou účelom cesty, čiže aj na návrat do SR a v naliehavých prípadoch aj na cestu do štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú.

Takýto dokument sa vydáva len na najviac 6 mesiacov, avšak väčšinou len na pár dní, ktoré vám budú stačiť na cestu na Slovensko.

Veľkou výhodou je, že na zastupiteľskom úrade je vybavenie cestovného dokumentu otázkou pár minút, pokiaľ máte všetky nevyhnutné dokumenty na mieste.

V prípade, že sa ocitnete v krajine, kde nemá Slovensko vlastné veľvyslanectvo, môžete požiadať o vydanie náhradného cestovného dokladu EÚ na ktoromkoľvek zastupiteľskom úrade akejkoľvek inej krajiny Európskej únie.


Čo potrebujete na vydanie náhradného cestovného dokladu

– žiadosť (ktorú vám dajú vyplniť na veľvyslanectve)
– 2 farebné fotografie;
– doklad, ktorým môže žiadateľ preukázať svoju totožnosť, pravdivosť a úplnosť údajov (neplatný občiansky preukaz, neplatný cestovný pas, vodičský preukaz, rodný list, sobášny list). Žiadateľ musí predložiť originály všetkých dokladov, z ktorých si zastupiteľský úrad vytvorí kópie;
– zaplatiť poplatok;
– pokiaľ podáva žiadosť osoba, ktorej bol cestovný pas alebo občiansky preukaz ukradnutý alebo ho stratil, je potrebné pripojiť správu od miestnej polície.

Pridajte svoj komentár!