Finančný sektor Británie nezíska voľný prístup k bankám EÚ

Po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie nebudú mať banky voľný prístup na európsky trh tak, aký majú dnes.


Británia a Európska únia sa začiatkom týždňa dohodli na veľkej časti dohody, čo by malo viesť k riadnemu odchodu krajiny z únie.

Avšak pokiaľ ide o finančný sektor, tu budú dohody založené na iných pravidlách, avšak na zásade “vzájomného uznávania”.

Členské krajiny EÚ preskúmajú každý produkt alebo službu, ktorá je dodávaná z Veľkej Británie, aby sa zabezpečil súlad s technickými normami v únii a len potom bude uzatvorená dohoda.
Tento princíp rovnocennosť už platí v Británii pre niektoré krajiny, vrátane USA. Znamená to, že banky nemôžu obchodovať s finančnými nástrojmi na území EÚ, kvôli čomu môžu vzniknúť vo finančnom sektore oboch strán určité problémy.

Podľa návrhu dohody majú obe strany v pláne zlepšiť a prehodnotiť mechanizmy finančných vzťahov, avšak v každom prípade Británia nezíska slobodný prístup k finančnému trhu EÚ, aký ma dnes.

V dohode sa hovorí o adekvátnom prístupe na trh finančných služieb s cieľom zabezpečenia stability, integrity jednotného trhu a možnosti, aby mohli jednotlivé krajiny prijímať rozhodnutia samostatne.

Pridajte svoj komentár!

Ahoj!

Čítaj nás na Facebooku!

Powered by WordPress Popup