Home Office nedá Európanom možnosť brániť sa deportácii alebo zamietnutiu statusu

Obhajcovia práv európskych občanov sú pripravení prijať právne opatrenia vo vzťahu k Home Office, pokiaľ bude zavedený zákon o ochrane osobných imigračných údajov občanov EÚ, ktorých sú v krajine viac ako 3 milióny.


Ministerstvo vnútra oznámilo, že plánuje prijať zákon, vďaka ktorému bude zablokovaný prístup k údajom prisťahovalcov z EÚ.
Následne napísali predstavitelia organizácie zastupujúcej práva 3 miliónov občanov EÚ ministerke vnútra Amber Rudd o tom, že podniknú právne kroky, pokiaľ bude takáto zmena v zákone o ochrane osobných údajov prijatá.

Ak však bude predsa len zmena v parlamente prijatá, tak ľudia, ktorím hrozí deportácia alebo im bude zamietnutá žiadosť o nový status v krajine, nebudú môcť obhajovať svoje práva a namietať na súde, nakoľko nebudú mať k týmto informáciám prístup.
Okrem toho to bude porušovať zákon EÚ o ochrane osobných údajov a Európsku dohodu o ľudských právach.

Výkonný riaditeľ Open Rights Group Jim Killnock verí, že takýmto spôsobom nedostanú ľudia prístup k informáciám a ministerstvo vnútra sa bude snažiť o maskovanie svojich chýb a nikto sa o tom nedozvie.
Killnock si je istý, že občania sa jednoducho nebudú môcť brániť voči rozhodnutiu o deportácii alebo iným obvineniam Home Office, nakoľko nebudú vedieť, aké informácie sú o nich na ministerstve vnútra.

Nicolas Hatton, predstaviteľ organizácie zastupujúcej 3 milióny Európanov v Británii the3million povedal, že vláda Veľkej Británie navrhla vytvorenie nového systému registrácie pre občanov Európskej únie po odchode krajiny z únie a to potenciálne vytvorí databázu s údajmi o viac ako 3 miliónoch ľudí. On trvá na ochrane týchto údajov a zabezpečení prístupu občanom k týmto informáciám. Pokiaľ nebudú mať občania prístup k takýmto informáciám, nikdy nebudú môcť zistiť, prečo bola ich žiadosť o rezidenčný status zamietnutá a nebudú môcť dokázať, že sa jedná len o administratívnu chybu.

Zmeny v návrhu zákona budú dnes zvažované britskou vládou.


Foto: Ed Everett

Pridajte svoj komentár!

 

Ahoj!

Čítaj nás na Facebooku!

Powered by WordPress Popup