Internet zadarmo bude v celej Európskej únii

Európska komisia sa rozhodla poskytnúť občanom prístup k bezplatnému internetu na území celej Európskej únie, a tiež v Nórsku a na Islande.


V prvej fáze budú vysielačmi wifi signálu vybavené námestia, parky a ďalšie verejné miesta v 100 lokalitách, z ktorých každá bude môcť získať na tento účet z rozpočtu Európskej únie 15 000 euro.

“Nebudeme duplikovať už existujúce služby a dávať internet tam, kde už je”, povedala komisárka pre digitálnu ekonomika Maria Gabriel.
“Avšak chceme pripojiť k internetu celú Európu, čo bude prínosom pre každú oblasť a každého občana.” – dodala ona.

Na realizáciu programu “Jednotná sieť pre Európu”
bude za dva roky z celkového rozpočtu vydelených 120 miliónov euro.
Jeho hlavnou úlohou je ochrana záujmu spotrebiteľov, rozšírenie samovzdelávania a verejnej aktivity.
Miestne úrady, ktoré rýchlo podajú žiadosť o financovanie v rámci tohto programu, budú môcť nainštalovať wifi vysielače už v máji.

Pridajte svoj komentár!

Ahoj!

Naše správy nájdeš aj na Facebooku!

Powered by WordPress Popup