Aké sú podmienky na získanie slovenského občianstva?

Pre cudzinca je možné získať občianstvo Slovenskej republiky udelení, a teda takzvanou naturalizáciou, avšak len pokiaľ splnia niekoľko podmienok.


Pozrime sa stručne na to, akými spôsobmi môžu prísť ľudia zo zahraničia k nášmu občianstvu.

Základné podmienky, ktoré musí splniť cudzinec pred podaním žiadosti

 • má nepretržitý trvalý pobyt na území Slovenskej republiky aspoň osem rokov pred podaním žiadosti;
 • je bezúhonný;
 • má znalosti slovenského jazyka slovom a písmom;
 • môže preukázať všeobecné znalosti o Slovenskej republike.

  Pri jazykovom teste musí cudzinec prečítať článok z tlače, ktorý predtým nevidel a má aspoň 500 slov. Následne má 30 minút na prepísanie toho, čo sa v danom texte dočítal a čo si zapamätal.

  Dá sa slovenské občianstvo získať ľahšou cestou?

  Ako sme uviedli vyššie, bežný cudzinec musí mať trvalý pobyt na Slovensku minimálne 8 rokov pred podaním žiadosti o občianstvo, avšak zákon priznáva výnimku z dĺžky požadovaného pobytu, pokiaľ uzavrel manželstvo s občanom SR a žijú v spoločnej domácnosti na území Slovenska najmenej päť rokov pred podaním žiadosti o občianstvo.
  Ďalšia výnimka platí pre osoby, ktoré sa zaslúžili o prínos pre Slovensko vo vedeckej, ekonomickej, sociálnej, kultúrnej alebo športovej oblasti.
  Okrem toho majú ľahšiu cestu k občianstvu maloleté deti, ktorých zákonný zástupca je občan SR a táto osoba má pobyt na Slovensku minimálne dva roky.

  Pokiaľ sa chcete dozvedieť všetky podmienky, ktoré musí cudzinec splniť, môžete ich nájsť TU na stránke slovenského ministerstva vnútra.

 • Pridajte svoj komentár!