Dokument nahrádza bod 7 vyhlášky z 2005 roku o označení alkoholických nápojov kolkami. Bod vymenuváva prípady, v ktorých možno dovážať alkohol neoznačený zákonom predpísaným spôsobom kolkami.

Na prvý pohľad to ne je také strašné, veď v zahraničných obchodoch sú všetky alkoholové fľaše označené etiketami. Avšak pokiaľ nazrieme do druhého dokumentu, Požiadavky na označenie alkoholovej produkcie,  zistíme, že označenie podľa zákona musí mať ruský kolok.