Pracovná zmluva v Nemecku

V Nemecku je pravidlom uzatvárať pracovnú zmluvu v písomnej forme, pričom môžu byť v zmluve dohodnuté najmenšie detaily týkajúce sa pracovného postupu.

Je pravidlom, že keď sú podrobne opísané vaše pracovné povinnosti a práva, tým menej budete mať sporov so zamestnávateľom v budúcnosti.

Minimálne informácie, ktoré musia byť uvedené v pracovnej zmluve sú:

– Meno a adresa zamestnanca

– Meno a adresa zamestnávateľa

– Dátum, kedy zmluva nadobudne platnosť

– Dátum ukončenia platnosti zmluvy. Pokiaľ nie je uvedený dátum, zmluva je platná po neobmedzenú dobu

– Skúšobná lehota (Probezeit) – trvanie a podmienky skušobnej lehoty, podľa ktorých je možné od zmluvy odstúpiť v priebehu tohto obdobia. Zvyčajne sa dá ukončiť pracovný pomer v skúšobnej lehote veľmi rýchlo: po oznámení druhej strane za dva týždne. Maximálna dĺžka skúšobnej lehoty v Nemecku je 6 mesiacov.

– Miesto výkonu práce (ak je takých miest niekoľko, musia byť uvedené v zmluve)

– Aké sú vaše pracovné povinnosti a náplň práce (Tätigkeit)

– Plat (Arbeitsvergütung): základný plat, bonusy a prémie, deň výplaty miezd. V zmluve je obvykle ukázaná hrubá mzda, a z nej sa odvodzujú zdravotné poistenie, sociálne poistenie, daň z príjmu, dôchodkového poistenie, poistenia v nezamestnanosti, atď.
V závislosti od druhu práce, môže byť plat za mesiac alebo za hodinu.

– Pracovný čas (Arbeitszeit) – koľko hodín týždenne budete pracovať. Pracovný deň nesmie prekročiť 8 hodín denne. Možná pŕaca 10 hodín denne, pri podmienke, že tieto odpracované nadčasy budú počas najbližších šesť mesiacov kompenzované náhradným voľnom. Štandardný pracovný týždeň v Nemecku trvá 35 až 40 hodín.

– Vacation (Urlaub)
(koľko dní v roku, máte nárok na dovolenku). Podľa nemeckých zákonov, každý zamestnanec má právo na 20 dní dovolenky za rok.

– Oznámenie o ukončení pracovného pomeru (Kündigung): Koľko týždňov budete musieť odpracovať po oznámení o svojom odchode. A tiež, koľko týždňov bude mať zamestnávateľ povinnosť oznámiť vám ukončenie pracovného pomeru. Štandardná oznamovacia lehota je v Nemecku – štyri týždne pred 15. dňom mesiaca alebo do posledného dňa nasledujúceho mesiaca. Toto obdobie môže byť dlhšie, ale nie kratšie.

– Účasť na kolektívnych zmlúvách, pokiaľ sa toto rozprestiera aj na vašu spoločnosť. Kolektívne zmluvy medzi združeniami zamestnávateľov a odbormi reguloujú minimálnu mzdu v určitých odvetviach, počet hodín práce, atď ..

– Dátum a miesto podpisu zmluvy, podpisy strán

Tiež pracovná zmluva môže stanoviť postup pre výplatu dní, kedy je zamestnanec chorý a nepracuje, povinnosti mlčanlivosti o obchodnom tajomstve a ďalšíe aspekty.

V každom prípade, ak ste nedávno prišili do Nemecka a uzatvárate svoju prvú pracovnú zmluvu v tejto krajine (a nielen prvú), nie je na škodu veci dať prečítať vašu zmluvu právnikovi, ktorý sa špecializuje na pracovné právo v Nemecku. Peniaze, ktoré zaplatíte právnikovi vás môžu ochrániť od nepríjemných situácií v budúcnosti.

Ahoj!

Čítaj nás na Facebooku!

Powered by WordPress Popup

Táto stránka používa cookies. Viac

Súbory cookie môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto malé textové súbory cookies môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Stránka používa služby tretích strán, ktoré môžu umiestniť na vašom počítači súbory cookies. Jedná sa o Google Analytics, Google Adsense, Facebook, PayPal.
Viac

Zavrieť