Voľný pohyb pracovníkov a migrácia občanov Európskej únie

Voľný pohyb pracovníkov patrí medzi základné princípy Európskej únie. Tento voľný pohyb je zakotvený v členku 45 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Okrem krajín Európskej únie sa voľný pohyb pracovníkov vzťahuje aj na krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru, medzi ktoré patria Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

Na čo majú právo občania Európskej únie?

  • hľadať si zamestnanie v inom členskom štáte EÚ;
  • pracovať v danom štáte bez pracovného povolenia;
  • pobývať v ňom na tento účel;
  • ostať v ňom aj po ukončení zamestnania;
  • na rovnaké zaobchádzanie ako štátni príslušníci danej krajiny, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, pracovné podmienky a všetky ďalšie sociálne a daňové výhody.

Článok 18 ZFEU zakazuje akúkoľvek diskrimináciu z dôvodu štátnej príslušnosti k členskému štátu. Článkom 20 ZFEU sa ustanovuje občianstvo Únie. Občanom Únie je každá osoba, ktorá má štátnu príslušnosť členského štátu. Občianstvo Únie dopĺňa štátne občianstvo a nenahrádza ho. Každý občan Únie má právo slobodne sa pohybovať a zdržiavať na území členských štátov, pričom podlieha obmedzeniam a podmienkam ustanoveným v zmluvách a v opatreniach prijatých na ich vykonanie

Získavajte správy na Facebooku

Ahoj!

Čítaj nás na Facebooku!

Powered by WordPress Popup

Ahoj!

Čítaj nás na Facebooku!

Powered by WordPress Popup

Ahoj!

Čítaj nás na Facebooku!

Powered by WordPress Popup

Ahoj!

Čítaj nás na Facebooku!

Powered by WordPress Popup

Ahoj!

Naše správy nájdeš aj na Facebooku!

Powered by WordPress Popup

Ahoj!

Čítaj nás na Facebooku!

Powered by WordPress Popup

Táto stránka používa cookies. Viac

Súbory cookie môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto malé textové súbory cookies môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Stránka používa služby tretích strán, ktoré môžu umiestniť na vašom počítači súbory cookies. Jedná sa o Google Analytics, Google Adsense, Facebook, PayPal.
Viac

Zavrieť