Daň zo mzdy v Nórsku v 2015 roku

V tomto článku sa dozviete o úrovni daní v Nórsku v 2015 roku, daňovej kalkulačke, daňových úľavách a vlastnosti platenia daní pre cudzincov.

Pokiaľ pracujete pre nórskeho zamestnávateľa, tak platíte v Nórsku dane. Aby sa zamedzilo dvojitému zdaneniu, má Nórsko dohody s inými krajinami Európskeho hospodárskeho spoločenstva.


Pred začiatkom práce musíte získať na Daňovom úrade daňovú kartu (skattekort), ktorá sa podáva zamestnávateľovi. Pokiaľ začínate pracovať bez tejto karty, zamestnávateľ je povinný odpočítať daň vo výške 50% a preplatok dane bude vrátený len v nasledujúcom roku po tom, ako získate daňovu kartu.

Karta platcu dane sa vydáva na jeden kalendárny rok, a musí sa obnovovať.

Výška daní, ktoré platia zamestnávatelia z vašej mzdy, závisí od výšky mzdy a dostupných daňových úľavav.
V Nórsku sú dve kategórie platcov dane.

Kategória 1. Individuálne osoby a osoby v manželstve, ak pracujú obaja manželia
Kategória 2. Osamelí rodičia a osoby, ktoré sú v manželstve, a pracuje len jeden z manželov

Dane zo mzdy v Nórsku v 2015 roku

Dá sa povedať, že zo mzdy sa musí platiť 8,2% (povinné poistenie) + 27% (daň zo mzdy) + 9%, pokiaľ je váš ročný príjem vyšší ako 550 550 nórskych korún (59 900 eur).

V 2015 roku sú v platnosti tieto hlavné odvody zo mzdy

1. Odvody do povinného poistenia (Trygdeavgift)

Vyplácajú sa zo mzdy po odpočte daňových úľav.

8,2% zo mzdy
11,4% z príjmu z činnosti samostatne zárobkovo činnej osoby.

Sociálnymi odvodmi nezdaniteľné minimum je 49 650 korún ročne. Tiež sociálne odvody nemôžu dosahovať viac ako 25% z príjmu, prevyšujúceho nezdaniteľné minimum.

2. Daň z príjmu (Inntektsskatt)

27% z prímu po odpočítaní daňových úľav (personfradrag).

Daň z príjmu je zložená z miestnej dane (13,95%) a štátnej dane (13,05%). V oblasti Finnmark je štátna daň nižšia a dosahuje 9,55%, takým spôsobom obyvatelia tejto oblasti platia daň z príjmu vo výške 23,5%.

Daňové úľavy tvoria 50 400 nórskych korún (5 480 eur) ročne pre kategóriu 1 a 74 250 korún (8 080 eur)pre kategóriu 2.
V Finnmarke sa okrem toho pripočítavajú dodatočné daňové úľavy vo výške 15 500 korún (1 686 eur) pre obe kategórie.

Zdaniteľný príjem sa znižuje na sumu, ktorá sa rovná osobnej daňovej úľave.

Pokiaľ pracujete v Nórsku len časť daňového roku, a len niekoľko mesiacov, tak daňová úľava bude znížená proporcionálne podľa dĺžky vášho pobytu v Nórsku.

Pre cudzincov, žijúcich v Nórsku menej ako 2 roky, platí ešte ďalšia doplnková daň vo výške 10% zo mzdy. To znamená, že zdaniteľný príjem sa znižuje na sumu, ktorá je rovná 10% zo mzdy.

3. Daňová prirážka (Toppskatt)

Platí sa z hrubého príjmu, to znamená s príjmu do vypočítania dane.

Rozmer: 0% z príjmu do zaplatenia dane pre mzdy menšie ako 550 550 korún ročne, 9% z príjmu medzi 550550 a 885600 korún (vo Finnmarku opäť menej, len 7%) a 12% z príjmu zo mzdy vyššej ako 885 600 korún ročne.

4. Ďalšie dane a úľavy

Ďalšia je “daň z majetku”, z ročného príjmu nad 120 000 000 korún (13 056 301 eur) pre individuálne osoby a 240 000 000 korún (26 112 603 eur)pre rodiny, ktoré platia miestnu daň vo výške 0,7% a štátna daň vo výške 0.15%.

Pre každého daňovníka môžu byť použité také daňové úľavy ako napríklad, úľava za každé neplnoleté dieťa, za cestu z bydliska do práce (pokiaľ dochádzate ďaleko do práce), úľava pre mládež na zabezpečenie bývania atď.

Daňová kalkulačka v Nórsku

Na stránke Nórskeho daňového úradu môžete nájsť podrobnú kalkulačku (dá sa prepnúť na anglický jazyk), v ktorej uvediete svoje príjmy, rodinný status a ďalšie údaje, a dozviete sa výšku dane, ktorá bude zrážaná z vašej mzdy.

TU nájdete príklady výpočtu základných daní a daňovú kalkulačku nájdete TU.

Táto stránka používa cookies. Viac

Súbory cookie môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto malé textové súbory cookies môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Stránka používa služby tretích strán, ktoré môžu umiestniť na vašom počítači súbory cookies. Jedná sa o Google Analytics, Google Adsense, Facebook, PayPal.
Viac

Zavrieť