Kto musí zložiť skúšky z anglického jazyka vo Veľkej Británii a ako?

Kto a v akých prípadoch musí dokázať úroveň znalosti anglického jazyka, kde sa dá zložiť skúška a čo treba robiť, pokiaľ bola výučba na vašej vysokej škole v anglickom jazyku?


Preukázať dostatočné znalosti anglického jazyka musia uchádzači o britské občianstvo alebo o trvalý pobyt (indefinite leave to remain). Skúšky na trvalý pobyt musia zvládnuť cudzinci, ktorí nie sú z EÚ.

Za minimálnu úroveň znalosti anglického jazyka sa považuje úroveň B1.

Dokázať svoju úroveň jazykových znalostí môžete dvoma spôsobmi: zložiť skúšku alebo predložiť doklad o absolvovaní vysokej školy v anglickom jazyku.

Jazykový test na získanie britského občianstva
V tomto prípade je všetko prísne: preukázať znalosti angličtiny musia všetci, s výnimkou starších ľudí vo veku 65 a viac rokov, a tiež invalidov, ktorým zdravie neumožňuje zložiť skúšku.

Tiež sú od jazykového testu oslobodení občania Austrálie, Kanady, Nového Zélandu, Írska, USA a ďalších krajín, v ktorých je anglický jazyk úradným jazykom.

Jazykový test na získanie trvalého pobytu vo Veľkej Británii
Tento jazykový test musia zvládnuť cudzinci, ktorí nie sú z Európskej únie. Občania krajín EÚ získavajú trvalý pobyt automaticky, bez skúšok.
Avšak aj tu sú pre prisťahovalcov niektoré ďalšie výnimky. Od jazykového testu sú oslobodení:
– vysokokvalifikovaní prisťahovalci, ktorí podávajú dokumenty podľa programu HSMP

– osoby, ktoré sú považované za obeť domáceho násilia zo strany britského občana alebo osoby s trvalým pobytom vo Veľkej Británii

– utečenci, ktorí žijú vo Veľkej Británii a vyživované osoby utečencov

– ovdovený manžel alebo manželka britského občana alebo osoby s trvalým pobytom vo Veľkej Británii

– príbuzní – vyživované osoby ľudí s trvalým pobytom vo Veľkej Británii

Kde sa dá zložiť jazyková skúška?
Zložiť skúšku môžete len v uznanom jazykovom centre vo Veľkej Británii. Tento zoznam bol naposledy aktualizovaný 5. februára 2016.

V Británii sú uznávané aj jazykové centrá z celého sveta, avšak musia byť v zozname schválenom britskými úradmi. Napríklad v Prahe v Česku je uznávané jazykové centrum, ale žiaden jazykový ústav zo Slovenska v zozname bohužiaľ nie je.

Certifikáty GCSE a ESOL sa v tomto prípade nehodia.

Niektoré certifikáty z oficiálne priznaných úradov majú určitú dobu platnosti. Môžu byť platné len 2 roky od vykonania skúšky. Tieto “staré” certifikáty sa môžu zobrať do úvahy v dvoch prípadoch:

– pri získaní britského občianstva v prípade, že certifikát vám bol započítaný pri získaní trvalého pobytu

– pri získaní trvalého pobytu, pokiaľ bol váš certifikát predtým prijatý pri inej imigračnej procedúre.

Pokiaľ ste absolvovali vysokú školu v anglickom jazyku
V takom prípade nemusíte absolvovať skúšku. Je nutné predložiť originál diplomu a jeden z nasledujúcich dokumentov:

a) výpis o vašej úrovni jazykových znalostí Points-based calculator

b) list z vašej vysokej školy s potvrdením toho, že vaša výučba bola v anglickom jazyku a list od organizácie NARIC, ktorá je zodpovedná za uznávanie diplomov

c) list a oficiálny certifikát vašej vysokej školy, potvrdzujúci, že ste sa učili v anglicky hovoriacej krajine (neplatí pre vzdelávanie v Kanade)

Okrem toho, na získanie britského občianstva musíte prejsť test Life in the UK.

Viac o teste Life in the UK sme písali TU. Aktuálny zoznam certifikovaných jazykových centier môžete vždy nájsť na gov.uk.


Foto: CollegeDegrees360

Ahoj!

Čítaj nás na Facebooku!

Powered by WordPress Popup

Táto stránka používa cookies. Viac

Súbory cookie môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto malé textové súbory cookies môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Stránka používa služby tretích strán, ktoré môžu umiestniť na vašom počítači súbory cookies. Jedná sa o Google Analytics, Google Adsense, Facebook, PayPal.
Viac

Zavrieť