Formuláre na získanie sociálnych príspevkov pri presťahovaní sa do inej krajiny EÚ

Tieto formuláre sa vám zídu v prípade, pokiaľ si chcete uplatniť svoj nárok na dávky, ak žijete alebo pracujete (resp. ste žili alebo pracovali) mimo svojej domovskej krajiny.


Základným predpokladom však je, že v danej krajine EÚ pracujete a/alebo žijete legálne.

 

Formulár

Účel

Vydávajúci orgán a použitie

A1 
(bývalý formulár
E 101
E 103)

Vyhlásenie o platných právnych predpisoch. Ak chcete preukázať, že platíte sociálne príspevky v inej krajine EÚ – napríklad, ak ste vyslaný do zahraničia alebo súčasne pracujete vo viacerých krajinách.

Informácie o tom, ktorý orgán môže tento dokument vydať, získate od regionálneho styčného úradu pre vyslaných pracovníkov.

S1 
(bývalý formulár
E 106,
E 109
a
E 121)

Osvedčenie o nároku na zdravotnú starostlivosť v prípade, že nežijete v krajine, v ktorej ste poistený. Tento formulár využijú cezhraniční pracovníci, dôchodcovia, štátni zamestnanci a od nich závislé osoby.

Zdravotná poisťovňa

Predložte ho ktorejkoľvek zdravotnej poisťovni v krajine, v ktorej žijete.

S2 
(bývalý formulár
E 112)

Oprávnenie na získanie plánovaného lekárskeho ošetrenia v inej krajine EÚ alebo EZVO. Máte nárok na rovnakú starostlivosť ako obyvatelia danej krajiny. Možno budete musieť zaplatiť určitú časť nákladov vopred.

Zdravotná poisťovňa

Predložte ho zdravotnej poisťovni v krajine, v ktorej chcete podstúpiť liečbu.

S3

Osvedčenie o nároku na zdravotnú starostlivosť v bývalej krajine zamestnania. Tento formulár využijú cezhraniční pracovníci na dôchodku, ktorí už nie sú poistení v bývalej krajine zamestnania.

Zdravotná poisťovňa

Predložte ho zdravotnej poisťovni v krajine, v ktorej ste pracovali ako cezhraničný pracovník.

U1 
(bývalý formulár
E 301)

Potvrdenie o obdobiach poistenia, ktoré sa zohľadňujú pri vypočítavaní dávok v nezamestnanosti.

Formulár vydáva alebo príslušná inštitúcia sociálneho zabezpečenia v krajine alebo krajinách, kde ste naposledy pracovali.

Predložte ho úradu práce v krajine, v ktorej chcete dávky v nezamestnanosti poberať.

U2 
(bývalý formulár
E 303)

Oprávnenie na pokračovanie poberania dávok v nezamestnanosti počas hľadania práce v inej krajine EÚ.

Formulár vydáva alebo príslušná inštitúcia sociálneho zabezpečenia v krajine, v ktorej ste sa stali nezamestnaným.

Predložte ho regionálnemu úradu práce v krajine, v ktorej hľadáte prácu.

U3

Okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť nárok na dávky v nezamestnanosti. Slúži na informovanie úradu práce v krajine, ktorá vám vypláca dávky, o zmenách vašej situácie, ktoré môžu viesť k revízii vyplácania dávok.

v krajine, v ktorej si hľadáte prácu na základe formulára U2.

DA1 
(bývalý formulár
E 123)

Oprávňuje vás na lekársku starostlivosť za špeciálnych podmienok vyhradených pre pracovné úrazy a choroby z povolania v inej krajine EÚ.

Zdravotná poisťovňa.

Predložte ho zdravotnej poisťovni v krajine, v ktorej žijete.

P1

Formulár poskytuje prehľad o rozhodnutiach, ktoré vo vašom prípade prijali rôzne inštitúcie v krajinách EÚ, v ktorých ste požiadali o starobný, pozostalostný alebo invalidný dôchodok.

Orgán dôchodkového zabezpečenia, ktorý ste požiadali o dôchodok.

Vyhotoví ho po prijatí informácií o rozhodnutiach rôznych orgánov, ktoré sa vašou žiadosťou zaoberali.

Ahoj!

Naše správy nájdeš aj na Facebooku!

Powered by WordPress Popup

Táto stránka používa cookies. Viac

Súbory cookie môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto malé textové súbory cookies môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Stránka používa služby tretích strán, ktoré môžu umiestniť na vašom počítači súbory cookies. Jedná sa o Google Analytics, Google Adsense, Facebook, PayPal.
Viac

Zavrieť