Rodinné dávky v EÚ: V ktorej krajine na ne máte nárok pokiaľ žije rodina v rôznych krajinách

Krajina, ktorá je zodpovedná za vaše sociálne zabezpečenie vrátane rodinných dávok (prídavky na deti, rodičovský príspevok, materská/otcovská dovolenka atď.), sa v rámci EÚ určuje v závislosti od vášho ekonomického statusu a miesta pobytu, nie v závislosti od štátnej príslušnosti.

Podmienky, za ktorých sa rodičom vyplácajú rodinné dávky, sú stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Rodičia majú spravidla nárok na dávky v danej krajine EÚ:

  • ak v nej pracujú,
  • ak poberajú starobný dôchodok podľa systému sociálneho zabezpečenia danej krajiny (napríklad starobný, invalidný alebo pozostalostný dôchodok),
  • alebo, ak tam jednoducho žijú.

Nezabudnite, že rodinné dávky sa v rámci Európy značne líšia.

Vaša celá rodina žije v jednej krajine

Ak sa všetci členovia vašej rodiny usadia v inej krajine EÚ a všetci sú tam poistení v rámci systému sociálneho zabezpečenia, vyplácanie rodinných dávok sa bude riadiť režimom tejto hostiteľskej krajiny.


Ak ste však vyslaní do zahraničia na krátke obdobie (menej ako 2 roky) a zároveň zostávate poistení v rámci systému sociálneho zabezpečenia vo svojej domovskej krajine, zodpovednosť za platenie rodinných dávok zostáva naďalej na vašej krajine.

Vy a vaši rodinní príslušníci žijete v rôznych krajinách

Ak vaša rodina nežije v krajine, v ktorej ste poistený, mohli by ste mať nárok na rodinné prídavky z rôznych krajín.

V takýchto prípadoch príslušné vnútroštátne orgány posúdia situáciu oboch rodičov a rozhodnú o tom, ktorá krajina je primárne zodpovedná za vyplatenie dávok. Ich rozhodnutie bude založené na tzv.pravidlách prednosti.

Ktorá krajina je zodpovedná za poskytnutie dávok?

  • Vo všeobecnosti je primárnou krajinou zodpovednou za poskytovanie dávok tá krajina, kde vzniká nárok vašej rodiny z dôvodu práce (kde ste vy alebo váš manželský partner zamestnaní alebo kde podnikáte ako samostatne zárobkovo činné osoby).
  • Ak sa v oboch krajinách vaše práva zakladajú na práci (zamestnanie alebo SZČO), zodpovednou je krajina, v ktorej žijú vaše deti, ak tam jeden z rodičov pracuje. Inak to bude krajina, v ktorej sa vyplácajú vyššie dávky.
  • Ak sa vaše právo zakladá na vyplácaní dôchodku v oboch krajinách, zodpovednou je krajina, v ktorej žijú vaše deti, ak táto krajiny vypláca jeden z dôchodkov. Inak to bude krajina, v ktorej ste boli poistení alebo mali bydlisko najdlhšie.
  • Ak sa vaše právo v oboch krajinách zakladá na pobyte, primárne zodpovednou je krajina, v ktorej žijú vaše deti.

Doplatok

Ak sa ukáže, že dávky, ktoré vám poskytne krajina primárne zodpovedná za ich vyplácanie, sú nižšie ako dávky, ktoré by ste poberali v „sekundárnej” krajine, v ktorej máte na ne takisto nárok, sekundárna krajina vyplatí doplatok rovnajúci sa rozdielu medzi týmito dvoma dávkami. Takto sa zabezpečí, že budete poberať dávky, na ktoré máte nárok, v maximálnej výške.

Čo pokiaľ po rozvode partner/ka poberá dávky a nevyživuje deti?

Ak ste po rozvode a váš bývalý manželský partner poberá dávky, ale nevyužíva ich na vyživovanie vašich detí, môžete sa obrátiť na úrad zodpovedný za vyplácanie rodinných dávokv krajine, v ktorej žijú vaše deti, a požiadať, aby sa dávky vyplácali vám, pretože sa o rodinu v skutočnosti staráte vy.

Kde podať žiadosť o rodinné dávky?

O rodinné dávky môžete požiadať v ktorejkoľvek krajine EÚ, v ktorej máte vy alebo druhý rodič na ne nárok. Úrad v krajine, v ktorej o dávky požiadate, bude o vašej žiadosti informovať všetky ostatné krajiny, ktoré nesú príslušnú zodpovednosť vo vašom prípade.

Ak ste v stanovenej lehote požiadali o dávky v jednej krajine, znamená to, že ste splnili lehoty aj vo všetkých ostatných krajinách EÚ, v ktorých na ne máte nárok. O svoje dávky nemôžete prísť len preto, že krajina, v ktorej ste svoju žiadosť pôvodne podali, ju postúpila príslušnému orgánu v inej krajine príliš neskoro.

Informujte sa u vnútroštátnych orgánov o zákonných lehotách pre žiadosti o rodinné dávky. Ak ich nedodržíte, môžete o ne prísť.

Vnútroštátne orgány sú povinné navzájom spolupracovať a vymieňať si všetky informácie potrebné na vyriešenie vašej žiadosti. Aby dokázali prekonať jazykové bariéry, používajú pri výmene informáciíštandardné dokumenty ( bývalé formuláre typu E).

Rodinné dávky sa v rámci Európy značne líšia.

Krajiny EÚ si určujú vlastné pravidlá týkajúce sa nárokov na dávky a služby. Všetky krajiny poskytujú rodinné dávky v nejakej forme, ale ich výška a podmienky ich priznania sa vo veľkej miere líšia. V niektorých krajinách budete dostávať pravidelné dávky, zatiaľ čo v iných krajinách získate na základe svojej rodinnej situácie namiesto dávok daňové úľavy.

TU si pozrite informácie o systéme sociálneho zabezpečenia vo vašej hosťovskej krajine, aby ste sa vyhli prípadným nedorozumeniam, ktoré by mohli mať výrazný dosah na váš celkový príjem.

Ahoj!

Naše správy nájdeš aj na Facebooku!

Powered by WordPress Popup

Táto stránka používa cookies. Viac

Súbory cookie môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto malé textové súbory cookies môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Stránka používa služby tretích strán, ktoré môžu umiestniť na vašom počítači súbory cookies. Jedná sa o Google Analytics, Google Adsense, Facebook, PayPal.
Viac

Zavrieť