Vyživovacia povinnosť (vzájomná vyživovacia povinnosť členov rodiny)

Pravidlá týkajúce sa vyživovacej povinnosti sa v jednotlivých krajinách líšia. Rozsah tejto povinnosti nie je všade rovnaký. Predpisy EÚ sa však uplatňujú v prípade osôb, ktoré sa nachádzajú v rôznych členských štátoch EÚ a majú voči sebe vyživovaciu povinnosť.

Súd ktorej krajiny bude príslušný?

Svoju žiadosť týkajúcu sa výživného môžete vo väčšine prípadov podať na súde:

  • v krajine, v ktorej žijete vy a váš bývalý partner alebo člen rodiny;
  • v krajine, v ktorej žije osoba s nárokom na výživné;
  • na ktorom prebieha konanie o vašom právnom statuse (napr. rozvodové konanie) alebo o úprave rodičovských práv a povinností a za predpokladu, že rozhodnutie o výživnom je súčasťou tohto konania.

Ak sa spor netýka vyživovacej povinnosti voči dieťaťu mladšiemu ako 18 rokov a ak váš bývalý manžel alebo príbuzný súhlasí, môžete sa po splnení určitých podmienok spoločne rozhodnúť, ktorý súd by mal rozhodovať vo vašej veci.

 

V prípadoch, ktoré sa týkajú dvoch alebo viacerých krajín EÚ, sa konanie o výživnom nemusí nevyhnutne riadiť právom krajiny, v ktorej ste požiadali o rozvod.

Príslušný ústredný orgán v krajine, v ktorej žijete, vám môže pomôcť pri uplatnení vášho nároku na výživné voči osobe, ktorá žije v inej krajine.

Vykonanie zahraničného rozhodnutia o výživnom

Ak chcete, aby rozhodnutie o výživnom vydané súdom v jednom členskom štáte bolo vyhlásené za vykonateľné v inom členskom štáte, môžte využiť zjednodušený postup.

Príslušný ústredný orgán v krajine, v ktorej žijete, vám môže pomôcť pri vymožení výživného.

Dánsko a Spojené kráľovstvo nie sú viazané Haagskym protokolom z roku 2007.

Viac informácii nájdete TU.

Ahoj!

Naše správy nájdeš aj na Facebooku!

Powered by WordPress Popup

Táto stránka používa cookies. Viac

Súbory cookie môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto malé textové súbory cookies môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Stránka používa služby tretích strán, ktoré môžu umiestniť na vašom počítači súbory cookies. Jedná sa o Google Analytics, Google Adsense, Facebook, PayPal.
Viac

Zavrieť