Ako postupovať pri úmrtí v zahraničí, a kde požiadať o príspevok na pohreb

V prípade úmrtia slovenského občana v zahraničí zabezpečí veľvyslanectvo SR urychlené vyrozumenie príbuzných zosnulého.


V prípade úmrtia slovenského občana v zahraničí, ktorý mal trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, zabezpečí konzulárne pracovisko veľvyslanectva Slovenskej republiky, prípadne konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky urýchlené vyrozumenie príbuzných zosnulého v Slovenskej republike spolu s nasledujúcimi informáciami, ak ich už má k dispozícii :

  • dátum, miesto a príčina smrti;
  • adresu a kontakt na ústav, kde sa nachádzajú telesné pozostatky nebohého a podmienky vydania tela pozostalým;
  • podmienky pre uvoľnenie tela na jeho prevoz do vlasti;
  • predpokladanú výšku nákladov na prevoz telesných pozostatkov do Slovenskej republiky, prípadne náklady na spopolnenie a prevoz urny do Slovenskej republiky, alebo výšku nákladov spojených s pohrebom v zahraničí.

V súlade s predpismi miestnych úradov zabezpečí konzulárne pracovisko taktiež vystavenie sprievodného listu na prepravu telesných pozostatkov, ak si to situácia v danej krajine vyžaduje. Konzulárni pracovníci poskytnú pozostalým kontakt na miestne pohrebné organizácie s orientačným uvedením ceny prepravy, prípadne pohrebu v cudzine.

Pozostalí by mali spolu s miestnou alebo slovenskou špecializovanou pohrebnou službou dohodnúť na vlastné náklady okolnosti, termíny a spôsob pohrebu. Pokiaľ nastalo úmrtie slovenského občana následkom trestného činu alebo autonehody v zahraničí, informujte sa o termíne, kedy miestne úrady uvoľnia telesné pozostatky na prevoz a pohreb.

Podpora pri úmrtí v zahraničí

Kedy môžem žiadať o dávky?
O príspevok na pohreb môžete požiadať  na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelení štátnych sociálnych dávok, podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zomretého, ak:

  • zabezpečujete pohreb a máte trvalý pobyt alebo prechodný pobyt  na území Slovenska
  • trvalý alebo prechodný pobyt zomretého bol v čase smrti na území Slovenska

Aké podmienky musím splniť?
O príspevok na pohreb žiadate na základe písomne podanej Žiadosti o príspevok na pohreb. Tú vystaví a potvrdí matrika a pohrebná služba. K žiadosti je nutné priložiť úmrtný list.

Nárok na príspevok na pohreb si uplatňujete na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny na základe žiadosti.
Ak sa prechodne zdržiavate mimo svojho trvalého pobytu a zo zdravotných dôvodov nie ste schopný podať žiadosť v pobočke príslušnej podľa miesta trvalého pobytu, žiadosť môže spísať pobočka príslušná podľa miesta prechodného pobytu. Ak nemáte trvalý pobyt na území Slovenska, žiadosť spisuje ústredie Sociálnej poisťovne.

Výplatný termín určí Sociálna poisťovňa.
Žiadosť o príspevok na pohreb nájdete TU.


Foto: Leif Harboe

Táto stránka používa cookies. Viac

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory cookie môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto malé textové súbory cookies môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Stránka používa služby tretích strán, ktoré môžu umiestniť na vašom počítači súbory cookies. Jedná sa o Google Analytics, Google Adsense, Facebook, PayPal.

Zavrieť