Registrované manželstvo a neregistrované partnerstvo. Aké sú rozdiely v britských zákonoch?

V dnešnej dobe žije veľa párov spolu, avšak neregistrujú svoje partnerstvo manželstvom. Pozrime sa na rozdiely v britskom práve, ktoré sa vzťahujú na registrovaných manželov a pre páry, ktoré len žijú spolu.

1. Finančné zabezpečenie manžela / manželky

Pokiaľ nie je vaše spolužitie spečatené manželstvom a zaregistrované, tak nie ste povinný finančne podporovať svojho partnera a naopak. Vašou povinnosťou je len finančne zabezpečiť vaše deti.

Vo vzťahu s registrovaným manželstvom sú manželia povinní sa navzájom finančne podporovať. Okrem toho, manželská zmluva alebo rozhodnutie súdu môže konštatovať, že musíte podporovať svojho manžela alebo manželku aj po rozvode. Avšak vy a váš manžel môžete uzavrieť dohodu (napríklad, manželskú zmluvu) o tom, že nie ste povinní finančne sa podporovať.

2. Finančné zabezpečenie detí

Nezávisle od toho, či je spolužitie zaregistrované manželstvom, obidvaja rodičia sú zodpovední za zabezpečenie detí. To sa týka aj otca dieťaťa, dokonca aj pokiaľ nežije s rodinou, a aj keď jeho meno nie je uvedené v rodnom liste.

3. Dedičstvo pre dieťa

Nezávisle od toho, či je manželstvo zaregistrované, dieťa má právo na dedičstvo, ktoré mu patrí zo strany otca a aj matky. Dedičstvo môže byť stanovené v závete.

Pokiaľ nie je závet alebo posledná vôľa, tak má dieťa automaticky právo na dedičstvo.

4. Dedičstvo pre partnera

Pokiaľ nie je manželstvo zaregistrované a jeden z partnerov zomrie, tak druhý partner nemá automaticky právo na dedičstvo. Druhá vec je, pokiaľ zosnulý zanechal poslednú vôľu, v ktorej urobil svojho partnera dedičom.

Pokiaľ nie je závet, tak nezaregistrovaný partner má právo obrátiť sa na súd a požiadať o svoju časť dedičstva. Pokiaľ mu súd prisúdi časť dedičstva, tak je potrebné z neho platiť dedičú daň (inheritance tax).

V prípade oficiálneho manželstva zostávajúci žijúci manžel alebo manželka dostane dedičstvo podľa závetu, alebo, pokiaľ závet nebol, má právo minimálne na časť majetku partnera.

5. Meno

V Británii si môže každý kedykoľvek zmeniť svoje meno, a preto si môžete zobrať priezvisko svojho partnera dokonca aj v prípade, že nie je vaše partnerstvo zaregistrované manželstvom.

6. Príspevky

Aj zaregistrovaní a aj nezaregistrovaní partneri musia mať rovnaké práva a povinnosti, spojené s získaním sociálnych príspevkov.

7. Bývanie v prenájme

Pokiaľ nie je vaše manželstvo zaregistrované a žijete v spoločnej domácnosti so svojim partnerom a rozhodli ste sa rozísť, tak zákonným právom ostať v nájomnom bývaní ma len ten partner, na ktorého je uzatvorená nájomná zmluva. Inými slovami, váš priateľ alebo priateľka vás môže vyhnať na ulicu, pokiaľ je naˇńho alebo na ňu napísaná nájomná zmluva. Z tohto dôvodu nezaregistrované páry uzatvárajú spoločnú nájomnú zmluvu (joint tenancy), aby mali v prípade rozchodu strechu nad hlavou.

V prípade manželstva majú obaja partneri právo žiť v dome, kde spolu bývajú. V prípade rozvodu sa táto otázka rieši individuálne, a do rozvodu majú manželia právo žiť v svojom súčasnom domove.

8. Peniaze a majetok

V nezaregistrovanom vzťahu sa zvyčajne majetok delí podľa princípu “kto to kúpil, tomu to patrí”. A pokiaľ je majetok zaplatený z Joint Account, tak sa vec považuje za spoločnú. Pokiaľ jeden partner dáva druhému peniaze na chod domácnosti, tak všetko, čo kúpil druhý partner sa bude aj tak považovať za majetok prvého partnera.

A v oficiálne zaregistrovanom manželstve je všetko, čo bolo kúpené na “spoločné” peniaze, považované za spoločný majetok, nezávisle od toho, kto peniaze zarobil. Ten majetok, ktorí ste kúpili do manželstva sa bude považovať za váš. Avšak v prípade rozvodu sa bude brať do úvahy aj ten majetok, ktorí ste získali do manželstva.

9. Účet v banke

Pokiaľ nie ste manželia a nemáte spoločný účet, tak všetky peniaze, ktoré sú na účte vášho partnera, patria len jemu. V prípade smrti partnera sa jeho úspory v banke môžu dostať pozostávajúcemu partnerovi len v prípade, že zosnulý zanechal poslednú vôľu.

Pre porovnanie, v prípade manželstva mnohé banky umožňujú pozostalému partnerovi vybrať z účtu zosnulého peniaze, pokiaľ sa nejedná o príliš vysokú sumu.

Nezaregistrovaní partneri majú možnosť otvoriť si Joint Account, v takom prípade majú obaja prístup k peniazom, dokonca aj pokiaľ sa ich vzťah skončil.

Pokiaľ je manželstvo zaregistrované, tak v prípade smrti jedného z manželov sú všetky peniaze na spoločnom účte automaticky majetkom druhého manžela alebo manželky.

10. Blízka osoba

Niekedy nemocnice, poisťovne a ďalšie inštitúcie žiadajú o uvedenie blízkej osoby, ktorej môžu prezradiť citlivé informácie o pacientovi alebo zákazníkovi. V anglickom jazyku sa to volá “Next of kin”.

Pokiaľ nie je vaše manželstvo oficiálne, nie každá organizácia vás uzná ako blízku osobu.

Nemocnice zvyčajne príjmajú nezaregistrovaného partnera pacienta ako blízku osobu, avšak poisťovne nie vždy.

V prípade manželstva je manžel alebo manželka vždy Next of kin.

Ako právne legalizovať spolužitie bez manželstva?

Nie je nevyhnutné uzatvárať zmluvu o spolužití bez manželstva, a väčšina ľudí to ani nerobí. Avšak pokiaľ z nejakých dôvodov nechcete vstúpiť do manželstva a chcete právne záruky, tak môžete uzatvoriť Cohabitation Contract – dohodu, v ktorej budú dohodnuté práva a povinnosti každého partnera. Môžete dokonca uzatvoriť samostatné zmluvy na rôzne oblasti života – napríklad, ktoré sa týkajú spoločného bývania.

Ahoj!

Čítaj nás na Facebooku!

Powered by WordPress Popup

Táto stránka používa cookies. Viac

Súbory cookie môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto malé textové súbory cookies môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Stránka používa služby tretích strán, ktoré môžu umiestniť na vašom počítači súbory cookies. Jedná sa o Google Analytics, Google Adsense, Facebook, PayPal.
Viac

Zavrieť