Ako získať rakúske občianstvo a pas?

Rakúske občianstvo patrí vo svete medzi tie najcennejšie a pre cudzincov ho nie je vôbec ľahké získať. Rakúske občianstvo sa dá získať niekoľkými spôsobmi, deti ho môžu získať nadobudnutím, dospelí len naturalizáciou.

Získanie občianstva nadobudnutím

Deti sa stávajú po narodení automaticky rakúskymi občanmi, pokiaľ je ich matka občiankou Rakúska.

Iná situácia platí pre otcov detí, nakoľko občianstvo dedia len “manželské deti”.
Pokiaľ je rakúskym občanom len otec dieťaťa, musia byť rodičia pred narodením ženatí.
Jedná sa o rozdiel oproti slovenským zákonom, pretože slovenské občianstvo “dedí” dieťa aj od otca, ktorý nebol v čase narodenia ženatý s jeho matkou.

Pokiaľ je otec dieťaťa rakúsky občan a nie je s jeho matkou ženatý, môže získať dieťa občianstvo Rakúska, pokiaľ uzná otec dieťaťa otcovstvo (Vaterschaftsanerkenntnis) pred súdom do ôsmich týždňov po narodení dieťaťa.
Pokiaľ súd otcovstvo uzná, dieťa môže získať rakúske občianstvo za zjednodušených podmienok.

Získanie občianstva udelením

V prípade nadobudnutia rakúskeho občianstva udelením musí byť za všeobecných podmienok podaná žiadosť a splnené podmienky naturalizácie. Až potom prichádza šanca na získanie občianstva na základe právneho nároku alebo na základe uváženia úradov.

Aké dokumenty musíte podať pri žiadosti o rakúske občianstvo?

Na príslušný úrad musíte podať žiadosť, ktorá môže byť napísaná aj vo voľnej forme.

V pravidlách sa presne nehovorí, aké dokumenty musíte podať pri žiadosti, ale je potrebné túto informáciu zistiť na príslušnom oddelení, ktoré sa zaoberá vydávaním občianstva, nakoľko voči rôznym uchádzačom môžu byť rôzne požiadavky.

Všetky zahraničné dokumenty musia byť odovzdané v originále, a tiež preložené nemeckým prekladom, osvedčeným v Rakúsku.

Podmienky naturalizácie

Minimálne 10 rokov legálneho a nepretržitého pobytu v Rakúsku, pričom z toho minmimálne 5 rokov s právom na trvalý pobyt (Niederlassungsbewilligung )

 • Integrita
  Žiadne odsúdenie súdom.
  Žiadne prebiehajúce trestné konanie či už v Rakúsku alebo zahraničí.
  Žiadne ťažké správne delikty s osobitým stupňom protiprávnosti.

 • Finančné zabezpečenie
  Mali by ste mať dôkazy o tom, že máte fixný a pravidelný príjem v priebehu posledných 36 mesiacov zo 6 rokov pred podaním žiadosti, pričom pri podaní žiadosti musíte mať príjem počas posledných šiestich mesiacov.

 • Znalosti nemeckého jazyka a základné znalosti o demokratickom systéme a základných princípov odvodených z neho, a tiež históriu Rakúska a každej jeho oblasti.
  Od jazykovej skúšky sa dá v niektorých prípadoch upustiť, napríkla pokiaľ je nemecký jazyk vašim rodným jazykom.

 • Musíte mať pozitívny postoj k Rakúsku a nemôžete predstavovať nebezpečenstvo pre mier, poriadok a bezpečnosť.
 • Žiadny platný zákaz pobytu alebo prebiehajúci proces týkajúci sa ukončenia pobytu.
 • Žiadne rozhodnutie o vyhostení vydané v inom členskom štáte Európskej ekonomickej zóny alebo Švajčiarska.
 • Žiadne vysťahovanie počas posledných 18 mesiacov.
 • Žiadny blízky vzťah k žiadnej extrémistickej alebo teroristickej skupine.
 • Vzdať sa predchádzajúceho občianstva.
   
  TU na rakúskej vládnej stránke nájdete podrobné podmienky, ktoré musí splniť osoba, ktorá chce získať rakúske občianstvo.

 • Pridajte svoj komentár!

  Ahoj!

  Čítaj nás na Facebooku!

  Powered by WordPress Popup

  Táto stránka používa cookies. Viac

  Súbory cookie môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto malé textové súbory cookies môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Stránka používa služby tretích strán, ktoré môžu umiestniť na vašom počítači súbory cookies. Jedná sa o Google Analytics, Google Adsense, Facebook, PayPal.
  Viac

  Zavrieť