Slováci nemusia cestovať kvôli svadbe domov a môžu uzavrieť manželstvo aj na veľvyslanectve

Aké dokumenty treba na veľvyslanectve predložiť a aký je postup uzatvorenia manželstva na slovenskom zastupiteľskom úrade?


Na slovenskom zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí môžu v súčasnosti štátni občania uzavrieť manželstvo, pokiaľ sú obaja snúbenci občanmi Slovenskej republiky.

Slovenské veľvyslanectvá majú právomoci na uzatvorenie manželstva ako matričný úrad Slovenskej republiky, takže podmienky uzavretia manželstva sa budú spravovať pod rovnakými zákonmi, ako pri sobáši na Slovensku.

Na zastupiteľský úrad je samozrejme potrebné obrátiť sa vopred v dostatočnom časovom predstihu, nakoľko niekedy môže byť čakacia doba na stanovenie termínu svadby až príliš dlhá.

Zastupiteľský úrad vydá manželom potvrdenie o uzavretí manželstva, ktoré má na Slovensku charakter verejnej listiny len pre osobitú matriku.

Osobitá matrika na základe žiadosti manželov o zápis o uzavretie manželstva vydá sobášny list Slovenskej republiky.

Aké doklady treba predložiť pred uzatvorením manželstva

Obaja občania slovenskej republiky musia pred svadbou predložiť

 • rodný list;
 • platný cestovný pas alebo občiansky preukaz
 • potvrdenie o pobyte (platný občiansky preukaz SR)
 • iný doklad o rodnom čísle, ak potrebné údaje neobsahuje občiansky preukaz;
 • osvedčené fotokópie dokladov totožnosti svedkov;
 • úmrtný list zomrelého manžela, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný slovenský rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné.
 • vyplnenú žiadosť Zápis o uzavretí manželstva vám dajú na veľvyslanectve alebo si ju môžete vytlačiť TU na stránke ministerstva zahraničných vecí.

 • Pridajte svoj komentár!

  Táto stránka používa cookies. Viac

  Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory cookie môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto malé textové súbory cookies môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Stránka používa služby tretích strán, ktoré môžu umiestniť na vašom počítači súbory cookies. Jedná sa o Google Analytics, Google Adsense, Facebook, PayPal.

  Zavrieť