9 zmien v pracovnom práve 2019 roku. Všetko, čo by ste mali vedieť

Od sumy minimálnej mzdy až po to, ako bude vyplácaný dôchodok. Nájdete tu niekoľko noviniek, ktoré nás čakajú od budúceho roku, o ktorých by ste mali vedieť.

Zvýšenie úrovne národnej minimálnej mzdy


Už bolo oznámené, že v apríli 2019 roku sa bude opäť zvyšovať národná minimálna mzda a národne životné minimum.
Podľa novej mzdy, bude minimálna mzda pre pracovníkov vo veku 25 a viac rokov na úrovni £8,21 namiesto dnešných £7,83. V rovnakom čase sa zvýšia aj mzdy ďalších vekových kategórii, od 21-24 rokov z £7,З8 na £7,70, a pre 18-20- ročných z £5,90 na £6,15.

Trvalý pobyt pre občanov EÚ krajín


Európski pracovníci, žijúci vo Veľkej Británii v 2019 roku, sa budú môcť uchádzať o trvalý pobyt, čo im umožní zostať vo Veľkej Británii neohraničený čas aj po skončení prechodného obdobia v 2021 roku. Aby mohli občania EÚ krajín zostať žiť v Británii, budú musieť dokázať, že prežili v Británii 5 rokov pred podaním žiadosti.

Tí, ktorí nespĺňajú tieto požiadavky, budú môcť požiadať o dočasný status, ktorý im umožní zostať v krajine dovtedy, kým nebudú mať nárok o požiadanie o trvalý pobyt v krajine.

Zvýšenie vkladov automatických dôchodkových odvodov

Od apríla 2019 roku bude minimálny vklad do systémov automatických dôchodkových odvodov zvýšený nielen pre zamestnávateľov, ale aj pre zamestnancov.
Dnes stanovujú podmienky automatických dôchodkových odvodov, že zamestnávatelia musia odviesť 2% zo mzdy zamestnanca pred zaplatením daní. Samotný zamestnanec odvádza zo svojej mzdy 3%.
Podľa nových pravidiel budú odvádzať zamestnávatelia 3% a zamestnanci 5%.

Zmeny vo výplatných páskach

Zmeny o tom, ako vypĺňa zamestnávateľ výplatné pásky vstúpia do platnosti 6. apríla 2019 roku, a od tohto dátumu budú mať právo na výplatnú pásku aj ďalšie kategórie pracovníkov.

Okrem toho budú musieť zamestnávatelia uvádzať na výplatných páskach celkový počet odpracovaných hodín pracovníkov, ktorých mzda sa mení v závislosti od toho, koľko odpracovali.

Národná minimálna mzda pre ľudí, ktorí nocujú v práci


Tento rok odvolací súd určil, že zamestnanci, ktorí v práci nocujú, napríklad zdravotné sestry, sa môžu uchádzať o minimálnu mzdu v čase, kým spia v prípadoch, keď boli “v pracovnej pohotovosti”, avšak v skutočnosti nepracovali.

Toto rozhodnutie bolo prijaté v jednom prípade po tom, ako sa v 2016 roku zdravotná sestra odvolala na Najvyšší súd, a v 2019 roku bude prijaté rozhodnutie o tom, či sa bude vo veci naďalej rozhodovať.
Akékoľvek rozhodnutie prijaté v 2019 roku bude mať veľký význam, pretože určí právo tisícov pracovníkov, ktorí niekedy v práci nocujú

Informovanie o rodovej nerovnosti pri vyplácaní mzdy


Súkromné spoločnosti s 250 alebo vyšším počtom zamestnancov budú musieť od 4. apríla 2019 roku uverejňovať informácie o rodovej nerovnosti v mzdách.
Takéto informovanie sa bude konať dvakrát ročne a bude sa jednať o kontrolu, pretože údaje budú analyzované, aby boli prijaté kroky, ktoré pomôžu vyriešiť otázky v rodovej nerovnosti.

Informovanie o mzdách hlavného výkonného riaditeľa

V 2019 roku nadobudne platnosť nový zákon, podľa ktorého spoločnosti, v ktorých pracuje viac ako 250 zamestnancov, budú uverejňovať správy o mzde hlavného výkonného riaditeľa.
Prvé správy nebudú uverejnené skôr ako v 2020 roku, avšak spoločnosti budú musieť uviesť údaje z 2019 roku, aby preukázali rozdiel medzi sumou, ktorú dostane hlavný výkonný riaditeľ spoločnosti a mzdami bežného zamestnanca.

Dohoda o dôverných informáciách

Vláda navrhla zváženie dohody o dôverných informáciách z pracovného miesta, a odpoveď na túto otázku bude v 2019 roku.
Tieto dohody sú často používané, aby “umlčali” vyhlásenia o obťažovaní na pracovnom mieste a agresívnom správaní. Všetky tieto dohody sú právne zákonné, ale vláda môže upresniť, ako sa budú môcť používať v budúcnosti.

Požiadavky o rovnosti miezd pre pracovníkov supermarketov


Očakáva sa, že v 2019 roku budú prijaté rozhodnutia v jednotlivých súdnych konaniach vo vzťahu ku rovnosti miezd, ktoré sa dotýkajú pracovníkov Tesco, Asda Morrisons a Sainsbury’s.
Skupiny zamestnancov, predovšetkým žien, požadujú od spoločností odškodné, pretože si myslia, že dostávajú v porovnaní s mužmi menej peňazí, za plnenie rovnakej prace.

Pridajte svoj komentár!

Ahoj!

Čítaj nás na Facebooku!

Powered by WordPress Popup

Táto stránka používa cookies. Viac

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila.Súbory cookie môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto malé textové súbory cookies môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Stránka používa služby tretích strán, ktoré môžu umiestniť na vašom počítači súbory cookies. Jedná sa o Google Analytics, Google Adsense, Facebook, PayPal.

Zavrieť