Čo by ste mali vedieť o návrhu dohody medzi Švajčiarskom a EÚ

Po štyroch rokov intenzívnych rokovaní dosiahli Švajčiarsko a Európska únia návrh dohody o budúcich bilaterálnych vzťahoch.

O čom je táto dohoda a prečo je taká dôležitá?

Myšlienka novej rámcovej dohody o vzťahoch medzi Švajčiarskom a úniou sa po prvýkrát objavila vo švajčiarskom senáte v roku 2002, avšak hlavný podnet k jej vzniku prišiel v roku 2008 z Bruselu.

Bilaterálne vzťahy medzi Švajčiarskom a EÚ sú v súčasnosti založené na 20 hlavných dohodách a 100 sekundárnych dohodách, ktoré obe strany schválili, pretože Švajčiari odmietli vstup do Európskeho hospodárskeho priestoru v roku 1992.

Avšak pred desiatimi rokmi sa začal Brusel snažiť o novú dohodu, ktorá by zabezpečila, že európske právo sa bude rozprestierať aj vo Švajčiarsku. Na druhej strane si alpská krajina chcela aj naďalej ochrániť svoj pracovný trh.

Ochrana švajčiarskeho pracovného trhu

V rámci opatrení bolo zavedené vo Švajčiarsku ustanovenie, ktoré vyžaduje, aby zahraničné firmy, ktoré krátkodobo zamestnávajú zahraničný personál vo Švajčiarsku, oznámili úradom v krajine túto skutočnosť s osemdňovým predstihom.

Dôvodom je, aby mali úrady čas zistiť, že zahraničné spoločnosti neznižujú miestne mzdy tým, že dotiahnu zo zahraničia lacnejších pracovníkov. Brusel však tvrdil, že toto opatrenie porušuje zmluvu o voľnom pohybe osôb medzi Švajčiarskom a EÚ.

Bilaterálne rozhovory sa začali v roku 2014 po iniciatíve “proti masovej migrácii”, ktorej zabránili Švajčiari v referende.

Podľa iniciatívy mali byť vo Švajčiarsku zavedené kvóty na cudzincov a vláda mala prerokovať zmluvu o voľnom pohybe s EÚ, alebo ju zrušiť.

Obe strany sa preto pokúsili zachrániť bilaterálne vzťahy a začali s rokovaniami.

Na čo sa zameriavali rokovania?

Na základe švajčiarskych požiadaviek sa rokovania zameriavali na päť dohôd týkajúcich sa prístupu na EÚ trh.

Sem patria dohody o slobode pohybu osôb, leteckej dopravy, prepravy tovarov a služieb železnicou a po ceste, obchode s poľnohospodárskymi výrobkami a vzájomnom uznávaní štandardov.

Čo bolo najťažším bodom rokovaní

8-dňová oznamovacia lehota zahraničných pracovníkov sa EÚ nepáčila.
Okrem toho švajčiarska strana argumentovala, že bude zasiahnutá švajčiarska suverenita, pokiaľ budú vo Švajčiarsku presadzované EÚ zákony.

Kľúčové body novej dohody

34-stranový dokument uverejnila v piatok švajčiarska vláda a hovorí o dynamickom prístupe v adoptovaní európskeho práva vo Švajčiarsku.

Švajčiarsko nebude automaticky zavádzať európske zákony vo svojej krajine a parlament bude mať právo rozhodnúť, či zákon príjme. Rovnaké právo budú mať aj Švajčiari v referende.

Podľa dohody by mali byť spory medzi Švajčiarskom a Európskou úniou byť riešené cez nezávislý súdny tribunál a ak Švajčiarsko nesplní rozhodnutie súdu, EÚ môže prijať opatrenia, vrátane odstúpenia od obojstrannej zmluvy.

Pokiaľ ide o slobodný pohyb osôb, návrh dohody dáva Švajčiarsku tri roky na to, aby prijalo EÚ zmeny pravidiel od roku 2014 a 2018 na vysielanie zahraničných pracovníkov.

Avšak v dohode sú tiež ústupky EÚ a Švajčiarsko bude môcť aj naďalej požadovať od zahraničných spoločností včasné oznámenie vyslaných pracovníkov v rizikových odvetviach, ako je napríklad stavebníctvo, avšak táto lehota by sa mala skrátiť na štyri dni.

Práva EÚ občanov vo Švajčiarsku

V návrhu dohody sa nič nehovorí o právach občanov EÚ vo Švajčiarsku. Podľa Európske smernice o právach občanov majú ľudia a ich rodiny širokú škálu práv, pokiaľ ide o slobodu pohybu a nárok na dávky sociálneho zabezpečenia.

Vzhľadom na to, že v návrhu dohody sa o tejto smernici nič nehovorí sa európske média domnievajú, že pre Švajčiarsko by nemali byť v tomto smere žiadne výnimky.

34-stranový dokument obsahuje kľúčové body novej dohody.

Pridajte svoj komentár!

Ahoj!

Čítaj nás na Facebooku!

Powered by WordPress Popup

Táto stránka používa cookies. Viac

Súbory cookie môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto malé textové súbory cookies môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Stránka používa služby tretích strán, ktoré môžu umiestniť na vašom počítači súbory cookies. Jedná sa o Google Analytics, Google Adsense, Facebook, PayPal.
Viac

Zavrieť