Gov.uk: Čo získate vďaka statusu usadlíka?

Práva a postavenie občanov EÚ, EHP a Švajčiarska, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve, zostanú rovnaké do 30. júna 2021, ak Spojené kráľovstvo opustí EÚ s dohodou.


Ak sa budete úspešne uchádzať o status v systéme Settlement scheme pre občanov EÚ, budete môcť pokračovať v živote a práci v Spojenom kráľovstve po 30. júni 2021.

Bude vám udelený buď:

 • trvalý pobyt
 • status pred získaním pobytu

Nebudete vyzvaní, aby ste si vybrali, o ktorú možnosť žiadate. Ktorý stav získate závisí od toho, ako dlho žijete v Spojenom kráľovstve v čase podania žiadosti. Vaše práva sa budú líšiť v závislosti od toho, ktorý status dostanete.

Status usadenej osoby (settled status)

Status usadenej osoby zvyčajne získate, ak:

 • ste začali žiť v Spojenom kráľovstve do 31. decembra 2020 (alebo do dátumu, keď Spojené kráľovstvo opustí EÚ bez dohody)
 • ste žili v Spojenom kráľovstve nepretržite 5 rokov (známe ako ‘pokračujúci pobyt’)

Nepretržitý pobyt 5 rokov znamená, že ste počas 5 rokov za radom boli v Spojenom kráľovstve, na Normanských ostrovoch alebo na ostrove Man aspoň 6 mesiacov v akomkoľvek 12 mesačnom období.

Výnimky sú:

 • jedno obdobie do 12 mesiacov z dôležitého dôvodu (napríklad pôrod, vážne ochorenie, štúdium, odborné vzdelávanie alebo vyslanie na prácu do zahraničia)
 • povinná vojenská služba akejkoľvek dĺžky
 • čas, ktorý ste strávili v zahraničí ako služobník koruny, alebo ako rodinný príslušník služobníka koruny
 • čas, ktorý ste strávili v zahraničí v ozbrojených silách, alebo ako rodinný príslušník osoby pôsobiacej v ozbrojených silách

Môžete zostať v Spojenom kráľovstve tak dlho, ako sa vám páči, ak dostanete trvalý pobyt. Budete tiež môcť požiadať o britské občianstvo ak ste oprávnení.

Predbežný status usadenej osoby

Ak pri podaní žiadosti nemáte 5 rokov nepretržitého pobytu, zvyčajne získate predbežný status usadenej osoby (pre-settled status). V Spojenom kráľovstve musíte žiť do 31. decembra 2020 (alebo do dátumu, keď Spojené kráľovstvo opustí EÚ bez dohody).

Potom, čo budete mať 5 rokov nepretžitého pobytu, môžete požiadať o zmenu tohto statusu na status usadenej osoby.

Ak dosiahneme 5 rokov nepretržitého pobytu v určitom okamihu pred 30. decembrom 2020, môžete sa rozhodnúť počkať s podaním žiadosti, keď dosiahnete 5 rokov nepretržitého pobytu. Znamená to, že ak bude vaša žiadosť úspešná, získate status trvalého pobytu bez toho, aby ste museli najskôr požiadať o status pred získaním pobytu.

Môžete sa zdržiavať v Spojenom kráľovstve ďalších 5 rokov od dátumu, keď ste dostali status pred získaním pobytu.

Vaše práva so statusom na trvalý pobyt alebo statusom pred získaním pobytu

Budete mať možnosť:

 • pracovať v Spojenom kráľovstve
 • využívať NHS
 • zapísať sa do vzdelávania alebo pokračovať v štúdiu
 • získať prístup k verejným prostriedkom ako sú dávky a dôchodky, ak ne máte nárok
 • cestovať do a zo Spojeného kráľovstva

Ak chcete stráviť čas mimo Spojeného kráľovstva

Ak máte status usadenej osoby, môžete mimo Spojeného kráľovstva stráviť maximálne 5 rokov za radom bez toho, aby ste svoj status stratili.

Ak ste švajčiarsky občan, vy a vaši rodinní príslušníci môžete stráviť maximálne 4 roky za radom mimo Spojeného kráľovstva bez toho, aby ste stratili svoj status.

Ak máte status pred získaním pobytu, môžete stráviť až 2 roky za sebou mimo územia Spojeného kráľovstva bez toho, aby ste stratili svoj status. Budete musieť udržiavať svoje trvalé bydlisko, ak chcete splniť podmienky na status trvalého pobytu.

Ak budete mať deti po podaní žiadosti

Ak dostanete status trvalého pobytu, všetky deti narodené v Spojenom kráľovstve, zatiaľ čo tu žijete, sa automaticky stanú britskými občanmi.

Ak dostanete status pred získaním pobytu, všetky deti narodené v Spojenom kráľovstve budú automaticky oprávnené na status pred získaním pobytu. Budú to britskí občania len ak sa kvalifikujú prostredníctvom svojho druhého rodiča.

Ak si chcete do Spojeného kráľovstva priviesť svojich rodinných príslušníkov

Vaši rodinní príslušníci sa k vám môžu pripojiť do 31. decembra 2020 (alebo do 31. decembra 2025, ak ste občanom Švajčiarska). Potom, čo tu budú, budú musieť požiadať o Pobytovú schému pre občanov EÚ.

Po 31. decembri 2020 budete stále schopní priviesť rodinných príslušníkov. Bude to závisieť od toho, odkiaľ pochádzate, kedy začal váš vzťah s rodinným príslušníkom, a či Spojené kráľovstvo opustí EÚ s dohodou alebo bez nej.

Ak vášho rodinného príslušník nemôžete priniesť na základe Pobytovej schémy pre občanov EÚ, stále sa sem budú môcť dostať iným spôsobom, napríklad na základe rodinných víz.

Ak Spojené kráľovstvo opustí EÚ s dohodou

Ak ste občanom krajiny EÚ, Islandu, Lichtenštajnska alebo Nórska, po 31. decembri 2020 budete môcť priviezť blízkych rodinných príslušníkov do Spojeného kráľovstva, ak sa uplatnia obidve nasledujúce podmienky:

 • váš vzťah s nimi sa začal pred 31. decembrom 2020
 • stále ste vo vzťahu, keď žiadajú o to, aby sa mohli k vám pripojiť

Ak ste švajčiarsky občan, budete môcť po 31. decembri 2025 priviesť blízkych rodinných príslušníkov do Spojeného kráľovstva, ak sa uplatnia obidve nasledujúce podmienky:

 • váš vzťah s nimi sa začal pred 31. decembrom 2025
 • stále ste vo vzťahu, keď žiadajú o to, aby sa k vám mohli pripojiť

Ak Spojené kráľovstvo opustí EÚ bez dohody

Ak ste občanom EÚ, konečný termín pre blízkych rodinných príslušníkov, ktorí sa k vám pripoja v Spojenom kráľovstve, je 29. marec 2022. Budete ich môcť priniesť iba v prípade, že:

 • váš vzťah s nimi sa začal pred 31. decembrom 2020
 • stále ste vo vzťahu, keď žiadajú o to, aby sa k vám mohli pripojiť

Ak ste občanom Islandu, Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska, budete môcť priviesť blízkych rodinných príslušníkov po tom, čo Spojené kráľovstvo opustí EÚ, ak sa uplatnia nasledujúce podmienky:

 • váš vzťah s nimi sa začal predtým, ako Spojené kráľovstvo opustilo EÚ
 • stále ste vo vzťahu, keď žiadajú o to, aby sa k vám mohli pripojiť


Zdroj: gov.uk

Pridajte svoj komentár!

Ahoj!

Čítaj nás na Facebooku!

Powered by WordPress Popup

Táto stránka používa cookies. Viac

Súbory cookie môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto malé textové súbory cookies môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Stránka používa služby tretích strán, ktoré môžu umiestniť na vašom počítači súbory cookies. Jedná sa o Google Analytics, Google Adsense, Facebook, PayPal.
Viac

Zavrieť