História

Hrad sa po prvý raz písomne spomína v čase Matúša Čáka ako stredisko väčšieho feudálneho panstva.

Vznikol na prelome 13. a 14. storočia na staršom základe, pravdepodobne slovanského
hradiska. V období mladšej doby železnej až staršej doby rímskej bol hradný kopec sídliskom
púchovskej kultúry. Prvá zmienka o hrade sa zachovala z roku 1316, kedy sa spomína
Strečnianske panstvo. A je zrejmé, že keď existuje panstvo, tak musí mať nejaké hlavné sídlo,
v podobne hradu. Vtedy však z neho stála pravdepodobne len veža. Hrad už od začiatku svojej
existencie slúžil ako ochranca mýtnej stanice, ktorá sa nachádzala pri brode cez rieku Váh
pod hradom.

Založenie hradu sa pripisuje rodine Balašovcov. Ako vačsinu hradov na Považí, aj hrad
Strečno vlastnil Matúš Čák. Ako kráľovský majetok sa dostal začiatkom 15. storočia do držby kráľovien Barbory a neskôr Alžbety.
V rokoch 1444 až 1469 bol majetkom Pongrácovcov z Liptovského Mikuláša, ktorí vlastnili
aj neďaleký Starý hrad. Potom rýchlo menil majiteľov. Z nich treba spomenúť najmä Pavla
Kinižiho, Jána Zápoľského, Mikuláša a Petra Kostkovcov, Deršfiovcov. V 17. storočí patril Františkovi Vešelényimu a Löwenburgovcom.

Manželkou Vešelényho bola Žofia Bošňáková, a keď mala dvadsať rokov, vydala sa za Františka. Bola to už jej druhá svatba. V roku 1630 sa jej narodil syn Adam, o tri roky neskôr ďalší syn Ladislav. Vešelény, ako významný šľachtic, trávil veľa času na cestách a na vojenských výpravách. Počas jeho neprítomnosti sa o panstvo starala Žofia. S manželovým súhlasom zriadila útulok pre chudobných a nemocnicu. Hovorí sa, že chudobným rozdávala malé chlebíky, pomenované po nej – bosniaky.


Vešelény nevenoval po jej smrti Strečnianskemu hradu náležitú pozornosť, takže ten začal pustnúť. Hrad slúžil len ako rezervný objekt počas ohrozenia.
Opravné práce na hrade sa začali v roku 1654. Boli zasklené okná okrúhlymi okennými sklami zasadenými do olova. Obyčajných skiel sa použilo až 1 000 a krištáľových 360. Nové kachle dali postaviť v drábnej izbe a na dverách sa vymenili zámky i pánty. Cena za oprav bola v roku 1654 až 75 zlatých. V tom istom roku sa na majeri pod hradom začala kopať studňa, za čo sa vyplatilo 18 zlatých.
Opravili sa habánske pece a postavilo sa aj niekoľko nových pecí zo zelených a bielych kachlíc. V rámci údržby sa vykonali aj stolárske a zámočnícke práce. Železné hákovnice, aby nezhrdzaveli, natreli míniom. Studňu v hradnom majeri dokončili v roku 1655.

Vďaka zdokumentovanej oprave Strečnianskeho hradu v polovici 17. storočia si môžeme predstaviť, ako hrad a miestnosti v ňom v tej dobe vyzerali.
Nedaleko od hradu boli dva mlyny – jeden bol na Váhu, druhý stál pri majeri pod hradom za cestou. Na Váhu pod hradom bolo aj prístavište pre plte. Blízko tohto miesta stála budova, v ktorej sa vyrábal pušný prach. Na ceste pod hradom sa vyberalo mýto. Mýtnica mala dolnú miestnosť aj hornú izbu na poschodí. Pri mýtnici bola prícestná krčma. Z opačnej strany hradu v majeri boli stajne, pivovar, murovaná studňa, rybník a dva ovocné sady. V stajniach držali okrem koní aj dojnice, ovce, ošípané a hydinu pre potrebu obyvateľov hradu.
Hrad sa delil na horný a dolný. Dolný hrad sa nachádzal za hradnými múrmi a vchádzalo sa doň cez tri brány so zdvíhacím zariadením. Z troch brán jedna sa nazývala Prostredná. Z nádvoria dolného hradu boli vchody do pivníc pod hradom, do ľadovne a octárne. V areáli dolného hradu sa nachádzali aj zásobárne, sýpka, zbrojnica a stajne. Bola tu aj pekáreň a kováčska dielňa. Vedľa nižnej murovanej stajne bola voziareň.
Z priestorov dolného hradu sa dvíhala štvorposchodová hradná veža, okrúhla bašta a dvojposchodový hradný palác.
V paláci boli panské, ženské a dievčenské izby, nižná jedáleň, izba pane, izba “na Babinej”, horná jedáleň, maľovaná hradná sála, kapitánova miestnosť, správcova izba, kuchyňa a kuchárova izba. V hornom hrade bola aj kaplnka, klenotnica, zásobárne a ďalšie miestnosti na ubytovanie hradných pánov a ich služobníctva. Na hradnej veži, aj aj na paláci bola pavlač. V hornom hrade bola aj kamenná cisterna na vodu. Priestory okrúhlej bašty slúžili prevažne pre hradný personál. Bola v nej aj drábska izba. V dokumentácii o oprave hradu sa spomínajú hákovnice, muškety a šmihovnice. Na hrade však boli aj mažiare a iné ťažké zbrane.


V rámci ťaženia proti účastníkom vešeléniovského povstania tajná vojenská rada nariadila aj zbúranie Strečnianskeho hradu pre jeho strategickú polohu. Hrad zbúral v septembri 1674 cisársky kapitán Michal Paull. Ešte predtým, než podmínoval palác a hradnú vežu, dal odniesť z hradu celé zariadenie.
Podľa správy o stave hradu z roku 1680 boli na objekte natoľko poškodené strechy, múry, miestnosti, okná i dvere, že hrad bol neobývateľný. Jeho rutiny boli vystavené dažďom, snehu i vetrom, pričom tento stav trval už niekoľko rokov.

Po thokolyovskom povstaní sa strečnianske panstvo dostalo do rúk cisárskych generálov bratov Lowenburgovcov. Centrom panstva bol v tom čase už kaštieľ v Tepličke. Noví majitelia sa o rozváľaný hrad nestarali. Napriek tomu dali v roku 1689 preskúmať ruiny hradu, pričom v hradnej krypte pod kaplnkou objavili rakvu so Žofiou Bošňákovou. Jej telo aj po 45 rokoch bolo takmer v neporušenom stave. Lowenburgovci pozostatky Žofie Bošňákovej dali preniesť v roku 1698 do Tepličky.

Začiatkom 20. storočia konzervovali múry, ale najväčšia rekonštrukcia prebiehala v rokoch 1978 až 1993 aby ho v roku 1995 mohli sprístupniť verejnosti.

Táto stránka používa cookies. Viac

Súbory cookie môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto malé textové súbory cookies môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Stránka používa služby tretích strán, ktoré môžu umiestniť na vašom počítači súbory cookies. Jedná sa o Google Analytics, Google Adsense, Facebook, PayPal.
Viac

Zavrieť